KÖKLÜ DEĞİŞİMDE BU AY

Değişim arzusu, insanlardaki potansiyeli açığa çıkaran önemli bir motivasyon kaynağıdır. Zira toplumlardaki dejenerasyonun ve tahribatın farkına varan kimi aydın dimağlar, insanlardaki bu potansiyeli açığa çıkarmakla memur hissederler kendilerini. Fakat değişim, özellikle toplumsal değişim hiç de kolay değildir. Bu, nezdinde ciddi meşakkatleri barındıran bir taleptir ve kendiliğinden de açığa çıkmaz.

Bu sebepten ötürü iş, daha ziyade toplumdaki bozulma ve yozlaşmanın farkına varan, değişimin kaçınılmaz olduğunu hisseden ihsas sahibi kişilerin öncülüğünü yaptığı kitlesel faaliyetlere endekslidir biraz da.

O halde, bu toplumsal değişim, nasıl ve ne zaman mümkün olacaktır? Her değişim “iyi” midir? Toplumların kalkınmasında değişimin rolü nedir? Kalkınma nedir, nasıl olur?

Köklü Değişim Dergisi’nin bu dönemki sayısında tüm bu ve benzeri soruların cevaplarını bir “dosya” titizliği içerisinde sizler için hazırladık.

“Gündem” bölümünde; çevre sorunları bağlamında karbon ayak izi tartışmalarını ve “plandemi” ve aşı karşıtlığını üzerine bir sivil dayanışma mücadelesi veren Av. Hacı Ali Özhan ile yaptığımız röportajı paylaştık.

Dergimizin son bölümünde ise Türkiye ve dünya siyasetindeki gelişmeleri ve topluma etki eden vakaların arka planını “tahlil” bölümünde değerlendirdik.

Rabbimizden bu sayımızı hayırlara vesile kılmasını niyaz ediyoruz.

Gayret bizden başarı Allah Subhanehu ve Teâlâ’dandır.

BU AYKİ DERGİMİZDEN
MAKALELER

SUSKUNLUĞUN KIRILMA NOKTASI

Hakan Bolat Toplumsal Değişim Kuramları Işığında Yanılsamalar ve Hakikatle

Dr. Abdurrahim Şen Kalkınma-Değişim İlişkisi

Serdar Yılmaz Türkiye’deki Toplumsal Değişim Hareketleri Neden Başarısız?

Süleyman Uğurlu Toplumsal Değişim Yolunda Rasulullah’ın İletişim Teknikleri

Musa Bayoğlu Silahlı Mücadele Toplumsal Değişimi Gerçekleştirebilir mi?

Abdullah İmamoğlu Fertlerin Değişimi ile Toplum Değişir mi?

Mahmut Kar Toplumsal Değişim Çalışmalarında Hizb-ut Tahrir Örneği

Mehmet Çetinbudak Karbon Ayak İzi

Kadir Kaşıkcı "DSÖ Gerçekleri" Av. Hacı Ali Özhan ile Röportaj

Muhammed Emin Yıldırım Rusya-Ukrayna Savaşı Örnekliğinde Uluslararası Güç Dengeleri

Mustafa Küçük Bir Toplumda Suç Ender Görülüyorsa İnsan Sık Görülüyorsa Niza

Remzi Özer Türkiye Siyasetinde İttifaklar Dönemi

Ahmet Sapa Enerjide Dışa Bağımlılığın Siyasete Etkileri

TAVSİYE MAKALE

Türkiye’deki Toplumsal Değişim Hareketleri Neden Başarısız?

Serdar Yılmaz

İnsanlık tarihi, insanlar arasında cereyan eden ilişkilerin tarihidir. Bu ilişkiler her zaman belirli fikirler, duygular ve kurallar üzerinde oluşmuştur. Maslahatlara bakışları, aynı fikirler ve duygular üzerinde olan insanlar arasında daimî ilişkiler oluşmuş ve toplumsal temeller kurulmuştur. Bu toplumsal temel, insanlar arasındaki ilişkilerden kaynaklanan sorunları çözecek kural ve kanunlarla düzenlenerek toplum yapısı kalıcı ve sağlam bir hâl almıştır. Böylece farklı fikirler, duygular ve nizamlarla oluşmuş farklı toplumlar meydana gelmiştir.

Aynı toplumda yaşayan insanlar arasında cereyan eden ilişkiler yürütülürken sorunlar çıktığında, bu sorunlar sahip olunan fikirler, önceden belirlenen kurallar ve nizamlar çerçevesinde çözülmeye çalışılır. Zira sahip olunan fikirler ve duygular ile sorunlarını çözen ve üzerlerinde tatbik edilen n...

Köklü Değişim Dergisi sahih İslamî fikirlerin doğru algılanmasını, taşınmasını ve en önemlisi de yaşanmasını esas almış bir yayındır. Bu cihetle Köklü Değişim Dergisi, İslam’ın fikri ve siyasi yönünü toplum nezdinde var edebilmek için İslami bir bakış açısıyla olaylara bakmayı ve İslami çözümler ortaya koymayı amaç edinmiştir. Köklü Değişim, Suskunluğun Kırılma Noktası…

Dünya Dergiler Birliği Üyesidir.

İLETİŞİM

Mithatpaşa Cad. 47/B
Kızılay/ANKARA
Tel: 0312 229 77 91
Faks: 0312 229 77 92
Email: info@kokludegisimdergisi.com