DERGİMİZİN 101. SAYISI

Şubat 2013

TAKDİM / Editör

‘On yıllardır kanamaya devam eden bir yara: Kürt “Meselesi”’Bedeli en ağır şekilde bütün tanımlamalardan önce Müslüman olan Türk ve Kürt halkı tarafından kan ve gözyaşı olarak ödenen, en çok anaların ağladığı bir mesele olarak Kürt Meselesi aynı zamanda ...

SİYASÎ KAVMİYETÇİLİK VE ÇÖZÜM ÖNERİMİZ / Süleyman Uğurlu

Kavramlara yüklenen anlamların erozyona uğraması dil kullanımını da ciddi manada zora sokmaktadır. Nitekim Kürt kardeşlerimize uygulanan asimilasyon ve yok etme siyaseti neticesinde ortaya çıkan kanlı çatışmayı, bölge insanın yaşadığı sıkıntıları, geçmişi ve ...

HAYÂSIZ İTTİFAKIN GÖSTERDİKLERİ / İbrahim Er

Söz konusu İslam ve Müslümanlar olduğunda, dünyanın bütün medeniyetlerinin ve var olan diğer ideoloji sahiplerinin ne derece acımasız ve saldırgan olduklarını günümüz vakıası ve tarihsel süreçle ilgili birikimler bize açık şekilde gösteriyor. Yine aynı emarelere göre ...

İSLAM KARDEŞLİĞİ: NE İNKÂR NE DE TASDİK / Bahaeddin Carda

Bu topraklarda son ikiyüz yıldır yaşanan ve adına genel anlamda Doğu ve Batı ikilemi diyebileceğimiz tercih sorunu Türkiye'nin devletiyle toplumuyla yaşadığı bütün sıkıntılarının dayandığı çıkmazı işaret etmektedir. Nitekim Batıcılıktan İslamcılığa, ...

EMPERYALİST MÜCADELE KISKACINDA BİR BELDE; MALİ / Ahmet Sivren

_“Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça, avcıların hikayelerini dinlemek zorundayız.” (Afrika Atasözü)_Bir Karakıta ülkesidir, Mali. Altın, fosfat, kaolin, boksit, uranyum ve buna benzer birçok maden servetleri olan zengin bir ülkedir. Bir İslam Beldesidir. “İslam ...

NASİHATLEŞME ADABI VE SİYASÎ PARTİLER / Süleyman Uğurlu

Müslümanların farklı fikirler etrafında kümelendiğinde bağlı bulunduğu grubun fikirlerini doğru ve vazgeçilmez kabul etmesi kadar doğal bir şey yoktur. Ancak bu kabullenişin diğer gruplarla olan münasebeti negatif yönde etkilemesinden de kaçınmak şarttır. Zira ortaya ...

MAZLUM-DER'İN ARAŞTIRMA RAPORU: “HİZB-UT TAHRİR'E DÜŞMAN CEZA HUKUKU UYGULANIYOR.” / Mahmut Kar

Mazlum-Der uluslararası bir insan hakları kuruluşu. İnsan hakları ihlalleri, haksızlıklar ve mazlumiyetleri çalışma kapsamına alan bu örgüt özellikle son yıllarda kirli karalama kampanyalarına, yoğun gözaltı operasyonlarına, tutuklamalara ve ağır yargılamalara maruz kalan ...

“ARAP BAHARI” MEDENİYETLER İTTİFAKINI MI, ÇATIŞMASINI MI GÖSTERİR? / Murat Savaş

Ocak ayının ikinci haftasında Mısırlı gazeteci-yazar Fehmi Hüveydi’nin de “Arap uyanışı: Mısır ve Ortadoğu” başlıklı bir konferans verdiği “Medeniyetler İttifakı” konferansı Konya’da gerçekleştirildi. Medeniyetler İttifakı Türkiye Kordinatörlüğü ile Konya ...

İMRALI SÜRECİNDE PARADİGMA DEĞİŞİKLİĞİ VE PARİS SUİKASTI / Osman Yıldız

Bu ayın ve geçtiğimiz ayın Türkiye’deki en önemli gündem maddesi hiç şüphesiz Kürt meselesidir. “Cumhuriyet sorunu” Kürt meselesini doğurmuş ve o günden bugüne bu meseleyi çözecek doğru düzgün bir siyaset ortaya konulamamıştır. Siyasiler Kürt meselesinin çözümü ...

SURİYE’DE KİM KAZANACAK? / Güven Akkuş

Bazı gerçekler vardır mesela ecel gibi. Beyhude çaba sarf eden, abes düşünen birkaç istisnayı saymazsak milyonlarca yıldır hiç kimse değiştirmeye çalışmaz bilirler ve kabul etmişlerdir bu realiteyi. Ecel olgusu perspektife göre kimisi için dehşet teşkil eden bir unsurdur, ...

KONFERANS_KÜRT “MESELESİ”NE DAİR HERŞEY KONUŞULDU / Editör

Suriye’nin Geleceği ve Küresel Hesaplar26.01.2013KöklüDeğişim Dergisi’nin Ördekli Kültür Merkezi (Bursa)’nde düzenlemiş olduğu “Suriye’nin Geleceği Ve Küresel Hesaplar” başlıklı panel, yoğun katılımla gerçekleşmiştir. Sunumunu Birol İşkol’un yaptığı ...

HİLAFET DEVLETİ’NİN ÇEVRE SİYASETİ / Bekir Kurtuluş

Hilafet Devleti’nin çevre siyaseti elbette birkaç sayfada her yönü ile açıklanabilecek bir konu değildir. Bununla birlikte mevzua bütüncül ve İslamî ideolojik bir yaklaşımla bakış açısı oluşturmak gerekmektedir. Günümüzde Müslümanlar konuyu ideolojik açıdan ele ...

TEFEKKÜR MÜSLÜMAN’IN İLMİHAL / Abdullah İmamoğlu

Çok ilginç bir başlık attığımın farkındayım. Zihinlerde soru işaretlerinin oluşmasına yol açtığımın da farkındayım. Öyle ya en fazla literatür yoğunluğunun olduğu alanlardan birisi olan ilmihal konusunu makale formatında kaleme almaya ne gerek vardı?Bence çok ciddi ...

TEFEKKÜR TOPLUMSAL DEĞİŞİM Mİ SERACILIK MI? / Mustafa Küçük

 “Değişmeyen tek şey değişim” diyerek değişimi mutlaklaştırma hafifliğine sığınanlar hep olagelmiştir. Hemen belirtelim ki bahse konu ettiğimiz değişim maksatlı planlı gerçek manada bir değişimdir. Toplumun bulunduğu hal üzere göreceli olarak gelişmesinin kast ...

İKTİBAS TUNUS’TA İSLAMİ ÇİZGİ HANGİSİ? / Hamza Er

Geçtiğimiz günlerde içerisinde İslami cemaat ve kuruluş temsilcilerinin, akademisyenlerin, avukatların, yazarların ve yayıncıların bulunduğu gezi ve diyalog gurubu Tunus’a bir ziyaret gerçekleştirdi.Tunus’taki dönüşümü yerinde takip edip, halk hareketlerine yön veren ...

İKTİBAS GÖZYAŞLARINIZIN CİHETİNİ DEĞİŞTİRİN / Tahir Şanlı

Gözyaşı; içgüdülerden kaynaklanan, duyguların tetiklenmesi sonucu, çaresizliğin, elden bir şeyin gelmemesinin neticesinde kişinin dışa yansıyan tepkisinin bir ifade türüdür. Duygusal olarak ortaya çıkan gözyaşları halk arasında “ağlamak” olarak nitelendirilir. ...

TEFSİR ÂL-İ İMRAN SÛRESİ 104-105. AYETLER / Esad Mansur

Allah’ın müminlere üçüncü emri ise; İslam’a dayalı bir partinin kurulmasıdır.İslam’a dayalı en az bir siyasi partinin kurulmasının farzı ve birçok partinin kurulmasının cevazı; Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu:وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ ...