DERGİMİZİN 102. SAYISI

Mart 2013

TAKDİM / Editör

Arkasında savaşıp, korunduğumuz kalkanımız parçalandığından bu yana İslam Ümmeti olarak kan, feryat ve gözyaşı dolu zamanlardan geçiyoruz. Hem de meselelere reel politik gözlüğüyle bakarak kardeşine yapılan zulmü görmeyenlerin, vehen hastalığının pençesinde ...

HİLAFETİN İLGASIYLA YİTİRDİKLERİMİZDEN: UMUT / Süleyman Uğurlu

Hilafetin ilgası kuşkusuz sayılamayacak kadar çok sorun doğurmuştur. Nitekim Köklü Değişim’in geçmiş sayılarında bu konuyla alakalı çok farklı bilgiler neşrederek kaybettiklerimizi sık sık halkımıza hatırlatmaya gayret etmişizdir. İslami ümmet Hilafetin ...

IV. YARGI PAKETİ İLE NELER HEDEFLENİYOR? / İbrahim Er

Sistemlerin ayakta durması, toplum tarafından benimsenip sahip çıkılması ile alakalı bir durumdur. Toplumun bir sisteme sahip çıkarak benimsemesi ya da reddederek karşı durması, öncelikle o sistemin kendi akidesinden yani iman ettiği temel fikrinden ...

Âlimlerimizin Hilafet’i Konuşma Zamanı Gelmedi mi? / Mahmut Kar

Hayatta bazı şeyler vardır ki; onların kıymeti ancak kaybedildiği zaman anlaşılır. Sonrasında, onların yokluğunda yaşanan sıkıntılar, kaybedilenin kıymetini ortaya koyar. O’nun yokluğu insanlar için büyük bir hüzün ve kederdir. Bir evladın babasının kıymetini ...

IRAK, BİLADU’Ş-ŞAM’A IRAK MI? / Mustafa Küçük

-Bağdat’ın doğusundaki Sadr, Hüseyniye ve Kemaliye, güneydoğusundaki El-Emin semtleri ile Bağdat’ın merkezindeki Kerrade ve Bağdat’ın güneyindeki Seydiye semtlerinde bomba yüklü 9 araçla düzenlenen saldırılarda en az 27 kişi hayatını kaybetti. (17 Şubat ...

YENİ ANAYASA BAĞLAMINDA KÜRT MESELESİ / Murat Savaş

Geçtiğimiz günlerde Başbakan Erdoğan; “Mart sonuna kadar Anayasa Komisyonu uzlaşı sağlayamazsa Ak Parti olarak kendi Anayasa tekliflerini TBMM’ye getireceklerini ve 330’u buldukları anda da referanduma gideceklerini” açıkladı. Şüphesiz Ak Parti’nin bu üçüncü ve ...

ASKERİ VESAYETTEN SİYASİ VESAYETE GİDEN YOLDA YARGI / Abdulkadir Çimen

Gündemin saat kadranlarıyla adeta yarışır şekilde çok hızlı değiştiği günümüz Türkiye’sinde son günlerdeki gündemi belirleyen konulardan bir tanesi de şüphesiz sivil anayasa kapsamında tartışmaya açılan askeri vesayettir. Ergenekon operasyonların kapsamının ...

SARAY ÂLİMİ EL-BÛTİ YA SAHABE’NİN / Abdullah İmamoğlu

Suriye kıyamının ikinci yılını tamamlamak üzere olduğumuz şu günler, inşaAllah Şam diyârından doğacak olan Hilâfet güneşine gebedir. Bu kutlu kıyamın hiç kuşkusuz kahramanları mevcut diktatoryal nizamın sukûtunu/yıkılmasını isteyip yerine İslâmî bir ...

SİYAH İNCİ, KARA KITA AFRİKA / Osman Yıldız

Afrika bölgesinin üzerinde oynanan oyunlar ve İslam ümmetinin sahip olduğu topraklar üzerindeki sömürgeci hegemonya bir kâbus gibi ümmetin üzerine çökmüş durumda. Hâlbuki 1783 yılında ABD henüz denizlere açılmaya başladığında, Osmanlı sularına izinsiz girmesi ...

BAŞKANLIK SİSTEMİNE GİDERKEN / Murat Albasan

20.yüzyılın başlarında dönemin birinci dünya gücü olma yolunda hareket eden ve bu yolda Osmanlı Hilafet Devleti’ni devre dışı bırakmakla kalmayıp Hilafet’in ilgasını sağlayan “Üzerinde Güneş Batmayan İmparatorluk” İngiltere yeni bir devleti kurmayı ...

AB VE DİĞERLERİ HEPSİ İSLAM D / Emrah Akay

Uluslararası düzenlerin bugün İslam’ı ve Müslümanları hedef aldığını söylemek kesinlikle bir paranoya değildir. Kuruldukları günden bugüne dek her fırsatta anti İslami propaganda yürüten kurum ve kuruluşların yaptıkları cürümler artık Müslümanlar üzerindeki ...

ANAYASA MESELESİ, KÜRT MESELESİ VE SURİYE SINAVI / Suat Çoban

Yeni anayasa, Kürt meselesi ve hiç beklenmedik sonuçlar ortaya koyan Suriye meselesi son on yılda seçimlerden galip çıkan ve devamlı olarak oylarını yükselten Ak Parti’nin hızını kesmiş ve adeta güven kaybı yaşamaya başlamıştır. Ak Parti’nin bu önümüzdeki ...

TÜM ZAMANLARDA İSLAM BELİRLEYİCİDİR / Ekrem Meşe

Mekke’de ilk vahyin Efendimiz SAV’e gönderilişi ile insanlık İslam risaleti ile tanışmış oldu. Aslında insanlık İslam’la tanışıncaya dek, hem kendisine tabi olanların hem de inkârcılarının aynı düzeyde kendisi ile alakadar olduğu bir başka ideoloji ve sisteme ...

SURİYE'YE YAPTIĞINIZ YARDIMLAR ULAŞTI / Editör

Suriye'de insanlık ayaklar altına alınıp Müslüman kardeşlerimiz katledilirken sessiz kalmayıp onların yaralarını bir nebze olsun sarabilmek, onların yanında, tek bir vücut olduğumuzu gösterebilmek için Köklü Değişim Dergisi Okurları Suriyeli kardeşlerine yardım ...

SEKÜLERİZM TARİHİNDE KEMALİST TÜRKİYE-1 / Mehmet Sıddık Gök

Sekülerizm: Dünyacılık (dünyayı sevme, ahireti unutma) olarak bilinir. Genel olarak laiklikle eş anlamlı bir kavramdır. Türkçeye Fransızcadan geçmiş bir sözcüktür. Temel anlamı, dine dayanmama ve din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak tanımlanır. ...

SURİYE’DE BÜYÜK HESAPLAŞMAYA DOĞRU! / Dr. Abdurrahim Şen

Uluslararası sistemin Suriye devrimini çalmaya yönelik tüm diplomatik girişimleri başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra Amerika Suriye muhalefetini Şam kasabı ile görüşme masasına oturtmaya çalışarak şimdiden helak olmuş başarısız bir hamleye daha kalkıştı. Bu ...

TEFSİR_ÂL-İ İMRAN SÛRESİ_104-105. AYETLER_Esad MANSUR / Esad Mansur

Davet hak üzerinde benimsenen fikirler ve metod da hedefi gerçekleştirinceye kadar sebatlılığı gösterirler, hiç yılmazlar ve bundan sapmazlar. Aynı anda; bu hizbin mensupları günahtan vazgeçip tövbe eden kimseler olmalıdır. Allah-u teala Hud Sûresinde 112.ayette Rasule ve ...