DERGİMİZİN 104. SAYISI

Mayıs 2013

TAKDİM / Editör

Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler ara vermeksizin birbirini takip ediyor. Bölgemizde ve coğrafyamızda çözüm süreci adı altında koparılan kuru gürültülerden tutun da hemen yanı başımızda Suriye’de canlı canlı yaşanmaya devam eden savaş ve katliamlara kadar ...

TC DEVLETİ’NİN HİZB-UT TAHRİR’E / Murat Savaş

Her toplumda devlet o toplumun dinamiklerinden bir parça olup, toplumdan ayrı bir yapılanma değildir. Devlet, toplumun temel dinamiği olan fikir ve duyguların bir neticesi/yansıması olarak toplumu tamamlayan son kolon konumundadır. Zira toplum, insanlar, fikirler, duygular ve ...

SURİYE’DE TARİH TEKERRÜR EDİYOR! / Engin Uygun

Bilinmektedir ki; insanlık tarihi ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem ile başlamıştır. Yine bilinmektedir ki, iman-küfür, hak-batıl mücadelesi de yine bu dönemde Hz. Adem’in oğulları Habil ile Kabil arasında yaşanan çatışmayla başlamıştır ki, bu mücadele ...

AKİL İNSANLAR HEYETİ’NİN MİSYONU / Haluk Özdoğan

2009 yılı Ağustos ayına girerken, hükümet “demokratik açılım”I ilan etmişti. 2009 Ekim ayına gelindiğinde ise, bu günlerdeki gibi esen bir “barış(?)” havasında Habur Sınır Kapısı’ndan gelerek teslim olanların karşılanış biçimi, ilan edilen “açılım” ...

TÜRKİYE’DE YARGI, IV. YARGI PAKETİ VE SONUÇLARI / İbrahim Er

Yasalarda değişiklik ve reform denildiğinde akla ilk gelen husus şüphesiz Sosyal Güvenlik alanında yapılan değişikliklerdir. Zira bu güne kadar bu alanda irili ufaklı üç binin üzerinde değişiklik meydana gelmiştir. Son yıllarda ise bu konudaki liderliği yargı eline ...

ÖTEKİ İLE BİRLİKTE YAŞAMA VE ÇÖZÜM SÜRECİ / Osman Yıldız

Allah’ın Rasulü SallAllahu Aleyhi Ve Sellem’in ilk İslam Devleti’nden son Osmanlı Hilafet Devleti’ne kadar olan süre içerisinde, İslami fetihlerin gayesi oryantalistlerin ya da onların görüşlerini yayanların aksine, İslam akidesini halklara zorla benimsetmek veya toprak ...

AKİL TUTULMASI / Emrah Akay

Akliyet; davranış ile bütünleşirse o bireyde şahsiyet oluşur. Şahsiyeti oluşturan en önemli unsur olan akliyet, hangi ideolojinin cinsinden olursa o kişi de o ideolojinin şahsiyetine bürünmüş olur. Şahsiyetini tamamlamış böylesi bir kişiye ‘âkil’ denilebilir. Türk ...

KAPİTALİZM’İN VE İSLAM'IN İKTİSAT NİZAMINA / Erkan Aladağ

İdeolojiler siyasi olmak zorundalar. Siyasi olmayan ideoloji hayat sahasında yer bulamaz ve zamanla tarihin raflarında çürümeye mahkûmdur. İdeolojiler siyasi olmakla; insanın ve toplumun iktisadi, içtimai, öğretim, ukubat, dâhili ve harici siyasetine akidesinden fışkıran ...

HİLAFET DEVLETİ’NİN UZAY SİYASETİ (1) / Bekir Kurtuluş

Müslümanların hayata bakış açısı ve akidesinden kaynaklanan çözümler üretme ihtiyacı her alanda olduğu gibi Allah’ın izniyle kurulması yakın olan Hilafet Devleti’nin uzay siyaseti/politikası hakkında da tefekkür etmemizi gerektirmektedir.UZAY/ KÂİNAT HAKKINDA ...

EMPERYALİZM’İN SÖMÜRME TAKTİĞİ VE İSLAM / Esra Demir

Emperyalizm veya yayılmacılık, bir devletin veya ulusun başka devlet veya uluslar üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda etkide bulunmaya çalışmasıdır. Etkileyen devlet, etkilenen devletin kaynak gücü, merkezî hükümeti, keyfî yönetim metotları üzerinde etkin anlamına ...

DEMOKRASİ SERÜVENİMİZ VE İKİ SICAK MESELE / Mustafa Küçük

Tarih'i 'tekerrür' diye tarif ediyorlar; Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?(M.Akif Ersoy)İslam ümmetini yozlaştırma ve sömürgeleştirme projesi olan demokratlaştırma süreci, maalesef tüm hızıyla devam etmektedir.Bu süreç bizi, Fukuyama’ya; “Batı değerleri ...

RAMAZAN EL-BUTİ, SURİYE DEVRİMİ VE ULEMALAR / Serdar Yılmaz

21 Mart 2013 günü Suriye Devlet Televizyonu, başkent Şam’ın merkezindeki “İman Camii ”ne muhaliflerce yapılan bir bombalı saldırıda ülkenin en önde gelen “ulemalarından” Ramazan el-Buti’nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu haber başta Türkiye olmak üzere ...

1453’Ü DOĞRU ANLAMAK / Murat Altın

Kuvvetle ihtimal ki geçen yılları aratmayacak bu yılki İstanbul’un fethinin 560. yıldönümü kutlama tören görüntüleri. Yine o bildik klasik karelerle fetih ve cihad ruhundan fersah fersah uzak bin bir türlü marifetle izole edilerek gerçeği yansıtmayan fetih ...