DERGİMİZİN 106. SAYISI

Temmuz 2013

TAKDİM / Editör

Yakıp yıkılan sokaklar, barikatlar, havada uçuşan taşlar, molotoflar, polis tarafından yaka paça götürülen gençler, havada uçuşan sloganlar, pankatlar... Ateş çemberine alınmış bir gündem... Bütün bunlar İstanbul Gezi Parkı’nda başlayan, başlatılan eylemlerin ...

GEZİ PARKI OLAYLARI / İbrahim Er

Son günlerde “Duran Adam” eylemleriyle durma sürecine girmiş olsa da, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yapılan eylemler ve polisle yaşanan çatışmalarla Gezi Parkı olayları gündemde kendisine yer bulmaya devam etmektedir. Özünde hükümete isyan niteliğini barındıran ve ...

Endonezya Hilafet Konferansı İzlenimleri / Mahmut Kar

Farkında mısınız? Batı acelecilik içinde yeni küresel bir değişim arayışı içerisine girdi. Bu değişim arayışını yönetenler yürüyen sistemlerini tehdit eden başka bir değişimin güçlü adımlarına karşılık, hızlı ve aceleci adımlar atıyor. Ne var ki atılan bu ...

Suriye: İhanet, Sadakat ve Nusret / Osman Yıldız

Suriye devriminin bir çok ismi olmakla beraber bir diğer adı da “el-fadiha” (kötülükleri ortaya çıkaran)’dır. Suriye ayaklanması başladığı günden beri tüm ezberler bozulmuş, çirkin yüzlerin gizlendiği perdeler, indirilmek suretiyle açığa çıkmıştır. Yine ...

RAMAZAN AYI’NI KARŞILARKEN… / Abdullah İmamoğlu

Bizleri yeni bir Ramazan ayına kavuşturan Allah Azze ve Celle’ye hamd, Salatu- Selam O’nun Rasûlüne, âline, ashabına ve kıyamet vaktine kadar O’na ihsanla tâbî olanların üzerine olsun.Her şeye kâdir olan Allah Azze ve Celle’den karşılamaya hazırlandığımız Ramazan ...

‘BARIŞ SÜRECİ’ VE İSLAMİ STK ‘LAR / Aydın Usalp

Gezi parkı ve akabinde meydana gelen olaylar gündemi tamamen meşgul edince, önceki haftalarda büyük heyecan uyandıran ve üzerinde çokça konuşulan ‘Barış Süreci’ ikinci plana düşmüş gibi. Ancak özelde Türkiye için ve genelde dünya için önemi göz önünde tutulunca ...

GEZİ PARKI OKUYORUM / Mustafa Küçük

Demokrasi kavgası! Beş yüz yıldır sürüp gelen bu kavga durulmak bir yana dünyayı kasıp kavurmaya devam etmektedir. İslam ülkeleri bunun için işgal edildi. Ümmet bu kavram üzerinden dağıtıldı. Bu küfür düşüncesi Müslüman’ı kendi ülkesinde ırgat ve parya ...

İslam Ümmeti'nden Yükselen Ses / Engin Uygun

Bilinmektedir ki, fertlerin bir araya gelmesiyle toplum değil topluluk meydana gelir. Toplum; aralarında daimi ilişkiler bulunan insanlar topluluğudur. Ondan dolayı bir topluluğun toplum olabilmesi için ortak fikirler, duygular ve nizamların olması zaruridir. Çünkü bunlar, bir ...

Dost Musun Düşman Mısın Ey Müslüman? / Esra Demir

İnsan, fıtratı gereği sosyal ilişkiler içerisinde bulunmaktadır. İslam; kişinin Rabbiyle, diğer insanlarla ve kendisiyle alakalarını düzenleyen, Allah Subhanehu ve Teâlâ’dan gelen şer’i hüküm, kanun ve nizamlar şeklinde ifade edilmektedir. Müslüman’ın ...

Kapitalizmin Para Politikası ve Faiz Lobisi / Erkan Aladağ

Geçtiğimiz ay Türkiye'de faiz lobisine dair ciddi anlamda bir gündem oluştu. Bunun sebebi ise Erdoğan'ın yurt dışı dönüşünde onu karşılamaya gelen insanlara yaptığı konuşmasından dolayıydı. Ancak Erdoğan'ın bu sıradışı çıkışı ne tuhaftır ki Cumhuriyet ...

Yeni Toplumsal Hareketler / Haluk Özdoğan

Geçtiğimiz ay boyunca gündemi işgal eden Gezi parkı eylemleri, 1970’li ve 80’li yıllardan bu yana ilk defa siyasi bir partinin ya da bir ideolojinin yönlendirmesi olmadan açığa çıkmış olması nedeniyle siyasi çevreler ve akademisyenler tarafından “Yeni ...

Bir Eylem Olarak Oruç / Emrah Akay

‘‘Ey insanlar! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır.’’ (el-Bakara 183) ayetinden de anlaşılacağı gibi sadece Müslümanlara değil yeryüzündeki bütün insanlara farz kılınmış bir ibadet olması oruç ibadetini bir kat daha önemli ...

Sövgü Ve Övgü Arasında Tarihe İslami Bakış / Salih Akkılıç

İslâmî siyasi yapının ortadan kaldırılmasıyla birlikte ecnebi fikirlerin taarruzuna maruz kalan Müslümanlar kendi değerlerini ve değerlendirme ölçütlerini kaybettiler. Olaylara ve kavramlara İslâmî perspektiften bakıp Allah ve Rasulünün ortaya koyduğu esaslara ...

Arapça Öğrenmenin Önemi / Yusuf Yavuzkan

Dil, insan hayatı için önemlidir, çünkü insani ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaz ve mutlak olarak başkalarından yardım alarak çeşitli ihtiyaçlarını giderir. Yiyecek, giyecek, mesken, güvenlik gibi tüm ihtiyaçlarını başkalarıyla dayanışma ve iletişim ...