DERGİMİZİN 109. SAYISI

Ekim 2013

TAKDİM / Editör

Zirveler, toplantılar, oturumlar... Yeryüzünün bekçiliğine soyunmuş büyük(!) devletler ve onların uydusu bölge devletleri Suriye kıyamı başladığından bu yana güya akan kanı durdurmak adına defalarca biraraya geldiler. Bütün bu biraraya gelişler; sadece ...

İDEOLOJİSİZ TÜRKİYE VE EKONOMİ / Erkan Aladağ

Şüphesiz ki kalkınmanın esasi unsuru fikrî kalkınmadır. Ne iktisadî, ne ahlakî, ne de ruhî kalkınma sahih kalkınmayı ifade etmez. Fikrî kalkınma için ise ideolojik bir fikir olması elzemdir. Yoksa kısır veya hayatın bir takım noktalarına yön veren, kimi alanlarını ...

FİKİR, DİN VE LAİKLİK / Murat Savaş

El-Hamdulillahi Rabb-il Âlemîn, e's Salatu ve's Selâmu Âlâ Seyyidinâ Muhammed ve Âlâ Âlihi ve Sahbihi ecmain. Ve ba'd;İnsan anne rahmine düştükten sonra altı ile dokuz ay arasında doğar ve dünyaya merhaba der. İlk beş ayı, ilk bir yaşı derken bebeklik evresinden ...

ÜMMET BİLİNCİ –1- / Aydın Usalp

“Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeğe çalışır ve Allah'a inanırsınız…” (Âli İmran 110)“Ve işte böylece sizi vasat (seçkin) bir ümmet kıldık ki, siz bütün insanlar üzerine adalet örneği ve ...

CENEVRE ANLAŞMASI / İbrahim Er

Hatırlanacağı üzere; 18 Aralık 2010 tarihinde Muhammed Buazizi isimli bir şahsın kendisini yakması ile Tunus’ta ilk kıvılcımı çakan Arap Baharı, on dört ay gibi kısa bir sürede Afrika’nın kuzeyi ile doğusu, Arap Yarımadası ve Ortadoğu’dan meydana gelen büyük bir ...

DEMOKRASİDEN DEM VURMAK / Esra Demir

Türk Hükümeti’nin “Demokrasi Paketi”nin içeriğine ilişkin tartışmalar sürerken paketin 17 Eylül’de açıklanması beklentileri boşa çıkmıştır. Demokratikleşme Paketi ile ilgili Başbakan Erdoğan, “İnşallah ay sonuna kadar basın toplantısıyla ...

DEMOKRATİKLEŞME = EZİK SESSİZLİK / Süleyman Uğurlu

Başbakan Erdoğan Malatya’da Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada Demokratikleşme paketi hakkında şu açıklamayı yaptı: “Demokratikleşme paketini 30 Eylül Pazartesi günü Ankara'da kamuoyuna açıklayacağız. Demokratikleşme ...

DOĞUM SANCISI / Asım Cingitaş

İslam coğrafyasında katliam ve gözyaşı eksik olmuyor. Gün geçmiyor ki, bir katliam haberi gelmesin. Bu, İslam Ümmeti’ndeki değişimden ve artık uysal koyun olmamasından kaynaklanmaktadır. Yarım asırdır demir yumruk ile sindirilen Müslümanlar artık baş kaldırmayı, ...

G20 ZİRVESİ VE SONUÇLARI / Osman Yıldız

Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen G20 zirvesi Suriye krizinin gölgesinde kalsa dahi, resmi gündem başlığı küresel ekonomidir. Nitekim konu ile ilgili; Suriye meselesinin siyasî bir konu olduğu ve BM’de tartışılması gerektiği, G20’nin bunun yeri ...

İSLÂM HUKUKUNDA CÂMİLERİN / Abdullah İmamoğlu

İslâm’ın insan hayatındaki etkinliğinin yok edilmesiyle birlikte çoğu meselelerin anlaşılmasında zaafiyetler meydana gelmiştir. Konular/meseleler araştırlırken İslâm’ın kaynaklarına sahih bir nazarla bakıl(a)madığından, Şârî’nin razı olduğu hüküm elde ...

EĞİTİM, ÖĞRETİM TEDRİSATINDA / Emrah Akay

Geçen sayıda Kapitalist sistemin eğitim anlayışının sağlam karakterli ve doğru hedeflere yönlendirilmiş bireyleri yetiştirmede aciz kaldığını ve zamana bağlı olarak dönüşümler yaşadığını ifade etmiştik. Bu değişim ve dönüşümlerin eksik yönleri tedavi etmesi ...

KURBAN BAYRAMI VE İSLAM COĞRAFYASI / Musa Bayoğlu

Bayrama erişmek, Cennet’e erişmek gibi güzeldir. Çünkü her nimet gibi bayramda Allah’ın biz kullarına ikramıdır. Kurban Bayramı’nın arifesini yaşadığımız şu günlerde maalesef bayram duygularını, sevincini, heyecanını, mutluluğunu yaşayamıyoruz. Hilafet’in ...

SİYASET AKADEMİSİ Mİ / Cahit Toprak

Son yıllarda Türkiye siyasetinde başat rol üstlenmiş Kapitalist siyasî partiler, siyaset akademileri kurarak Batı’nın batıl fikirlerini toplumla barıştırma yoluna gitmektedirler. Burada elbette onları bu amellere sevk eden temel saik, toplumun rejime ait fikirleri bir türlü ...

YENİ ANAYASA SERÜVENİ VE SEÇİMLER / Abdulkadir Çimen

12 Eylül 2010’da anayasa referandumu ile başlayan yeni bir anayasa yapma süreci, 2011 yerel seçimler öncesi, AKP’nin seçim kampanyasının en önemli argümanlarından biri olmuştur. O günlerde seçimlerden hemen sonra başlanması sözü verilen yeni anayasa yapma süreci, malum ...

İSLAM VE SGK / Bayram Sağnak

Son günlerde radyo ve televizyonlarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan bir kamu spotuna şahit oldum. Hitap, çalışan veya çalışma hazırlığında olanları ilgilendiriyor. Sigortasız çalışılmamasını tavsiye ediyor.Bu amaçla hizmet veren ...

ALLAH'IN YARDIMI / Fuad Hamidoğlu

Bu soru aklımıza ne zaman gelir? Genelde; zulmün, haksızlığın, vahşetin çok şiddetlendiği, yabancı ve yerli kâfirlerin ve zalimlerin Müslümanlara karşı bir olup onları yok etmeye çalıştığı ve Müslümanların kendilerini bu durumda aciz, savunmasız ve yapayalnız ...