DERGİMİZİN 113. SAYISI

Şubat 2014

TAKDİM / Editör

Suriye Kıyamı, iki yüz bin şehit, yüz binlerce yaralı, on binlerce esir, milyonlarca mülteci ile üçüncü yılını doldurmak üzere. Bu kadar kan, bu kadar gözyaşı, bu kadar çile ne için? Demokrasi için mi? Özgürlük için mi? Hayır! Kesinlikle hayır! Bunların hepsi Şam ...

GENEL VE YEREL SEÇİMLERDE / Süleyman Uğurlu

31 Mart’ta yapılması planlanan yerel seçimler öncesi siyasi sataşmalar ve manevralar hız kazanmaktadır. Türlü ayak oyunları, yalanlar, iftiralar… Bu ahlâksız oy savaşının galibi kim olur onu bilemeyiz. Allah şahittir ki biz bunların hepsinden beriyiz. Bununla birlikte ...

LOZAN 1, CENEVRE 2! / Murat Savaş

Nasrettin Hoca’ya nispet edilen bir hikâye Cenevre 2 konferansını açıklar nitelikte. Bir adam gelip Hoca’ya der ki;-Yahu Hocam senin inek benim ineği iterek ölümüne sebep olmuş, ne yapacağız?Hoca;–Yahu onlar inek bana ne ölümüne sebep olduysa, bir şey lazım ...

IŞİD'İN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI / Mahmut Kar

Köklü Değişim Dergisinin 2013 Kasım sayısında "el-Kaide -Dünü Bu günü Ve Yarını-" başlıklı uzun bir analiz yazısı yazmıştık. Bu makaleyi okuyan okuyucularımızın bazılarından eleştiri aldım. Birçok okuyucumuz ise çok yerinde ve faydalı bir makale olduğu ...

YENİDEN YARGILANMALAR / Bayram Sağnak

Bilmiyorum hiç düşündünüz mü?Acaba İslam’ın hükümleri kıyamete kadar neden değişmez. Kuran değişmedi ve değişmeyecek. Neden…İlk bakışta konumuz ile alakası yokmuş gibi görünse de öncelikle bu hususu netleştirme adına bir meseleye değinmek istiyorum.Bu amaçla ...

İSLAM ÜMMETİNİN / Aydın Usalp

İslam ümmeti ile kutuplaşma ve duyarsızlık kavramlarının yan yana kullanılıyor olması ne büyük bir talihsizlik! İnsanlığın son çaresi, son umudu ve yegâne kurtuluş yolu olan İslam ile hayata tutunmuş ve onun etrafında birlik olmuş, insanlığa şahitlik yapma misyonu ...

''KÜRESEL EĞİLİMLER 2030'' SAFSATASI / Emrah Akay

Orjinal ismi “Global Trends 2030: Alternative Worlds” olan ''Küresel Eğilimler Raporu 2030: Alternatif Dünyalar'' başlığı taşıyan raporda 2030'a kadar peyderpey gelişecek devletlerarası gelişmeler ve 2030 sonrası için de küresel bir projeksiyon sunuyor. Rapor her beş ...

KÜRDİSTAN’DA YENİ BİR TUZAK / Salih Sorgun

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana Türkiye sınırları içinde yaşayıp en fazla zulme uğrayan halk şüphesiz ki Kürtlerdir. Cumhuriyetin ilan edildiği günden itibaren Kürtler başıboş dağınık koyun sürüsü haline geldi. 3 Mart 1924’te Hilafet’ in ...

İSLAMİ LİDERLİĞİN ÖZELLİKLERİ / Mustafa Küçük

Bir ümmetin düşüşü meydanlarda kaybettiği savaşlardan ileri gelmez. Savaş meydanlarında kaybedilen yenilgiler geçici yenilgilerdir. Kalıcı yenilgiler; bir ümmet fikrî geriliğe duçar olduğunda baş gösterir.Nitekim İslam ümmeti içine sürüklendiği fikrî gerilikten ...

2013 YILININ TÜRKİYE EKONOMİSİ / Erkan Aladağ

Geride bıraktığımız 2013 yılının son altı ayı Türkiye ekonomisi için adeta kâbusa dönüştü. Ekonomi yönetiminin geçtiğimiz yıla ilişkin tahminleri gerçek rakamların hiçbiri ile uyuşmadı. Gerek aylık tahminlerin, gerekse yıllık tahminlerin gerçek rakamlarla ...

MENFAAT, İLİŞKİLER VE AMELLER / Abdullah İmamoğlu

Aradan takriben bir ayı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen namı diğer “17 Aralık operasyonu” halen gündemdeki aktüelliğini korumaktadır. Gerek görsel gerekse yazılı basında bu operasyon ve soruşturmalar hakkında çok şeyler söylendi ve yazıldı.Ama bir gerçek var ...

SABIR VE TEVEKKÜL MÜSLÜMANIN / Cahit Toprak

Allah Subhaneh-u ve Teala'ya iman eden her bir mümin kul, yeryüzüne geliş amacını idrak etmiş bir halifedir. Yaratıcı olan Allah, onu bir kısım sorumluluklarla mükellef tutmuştur. İnsan bu mesuliyetlerini hakkıyla yerine getirirse büyük bir lütuf ile ...

BİR MÜSLÜMANDA İSLAMİ ŞAHSİYET / Nurhan Işık

Bir Müslümanda İslami şahsiyet, İslami zihniyet ve İslami nefsiyetten oluşur. Zihniyet düşünce yapısıdır. Nefsiyet ise yaratılırken kendisine verilen içgüdü ve uzvi ihtiyaçların dışa yansıması olan duygu ve arzuların doyumu gerçekleştirilirken yapılan eylemlerdir. ...