DERGİMİZİN 114. SAYISI

Mart 2014

TAKDİM / Editör

İslam Ümmeti uzunca bir süredir layık olduğu mevkide değildir. O’nun bu hali İslâm fikri ve onun uygulama metodu hakkındaki mefhumlarında meydana gelen zafiyetle başlamıştır. Ne yazık ki vakıası fark edildiğinde onu tekrar eski mevkiine getirmek isteyenler, içerisinde ...

ÜMMET’İN VAHDETİ ANCAK / Editör

İslâm, Müslümanların hayat sahasında toplum olarak yaşamalarına, her hususta birbirini destekleyen ve birbirlerine yardımcı olan bir ümmet olmalarına önem vermiştir. Rasul SallAllahu Aleyhi ve Sellem Veda Hutbesi’nde şunları söylemişti: “Arabın Arap olmayana, Arap ...

GETİRİSİYLE, GÖTÜRÜSÜYLE / Murat Savaş

Allah Subhanehu ve Teâlâ kerim kitabı Kur’an’da şöyle buyurmaktadır: “Kim benim zikrimden yüz çevirirse, ona dar bir geçim ve sıkıntılı bir hayat vardır. Ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz…” (Taha 124)Kıymetli okurlarımız, sevgili kardeşlerim; 3 ...

EMPERYALİST KÂFİRLERİN / Aydın Usalp

Savaş, insanoğlu tarafından sevilen veya istenilen bir şey değildir. Buna rağmen insanlık tarihi savaşlarla doludur. Bir çelişki gibi görünen bu durum nasıl izah edilebilir? Sorunun cevabını, hayatın öznesi konumunda olan insan ve aralarındaki daimi ilişkileri belirleyen ...

SURİYE SAHASINDAKİLER / Osman Yıldız

22 Ocak 2014 Cenevre Konferansı öncesinde ve devam eden üç haftalık görüşmeler boyunca Konferans, dünya gündeminde geniş yer buldu. Konferans öncesi, Esed rejimi ve Rusya “terör” konusunu öne çekerken masadaki Suriye Koalisyonu “geçiş sürecini” ön plana ...

YENİ MİT YASA TASARISI / M. Hanefi Yağmur

Elbette ki bir ülkenin siyasileri, akademisyenleri, medyası ve sivil toplum kuruluşları sürekli olarak gündem oluşturabilecek birtakım hususları konuşuyor ve tartışıyorsa bu toplumda, bu ülkede yolunda gitmeyen bir şeyler var demektir. Sistem kendi içerisinde birtakım ...

KIBRIS GELİŞMELERİNE BİR BAKIŞ / Abdulkadir Çimen

Kıbrıs’ta Türk Ve Rum kesimi arasındaki müzakere süreci, uzun bir aradan sonra 11 Şubat 2014’te Lefkoşa’da, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim nezaretinde yeniden başladı. GKRK Başkanı Nikos Anastasiadis ve KKTC Başkanı Derviş Eroğlu ...

YENİLMEYENLERİN YENİLDİĞİ YER / Murat Altın

Dünya savaş tarihi, insanlık tarihiyle başlar. Nitekim bilenen ilk kan dökülmesi hadisesi Kabil ile Habil’e nispet edilmektedir. O günden sonra insanoğlu, çeşitli vesilelerle kan döküp can katletmeye devam edegelmiştir. Bu menfur hadise, kan dökme hadisesi, savaş sanatına ...

MÜLTECİ SORUN DEĞİL SORUMLULUKTUR / Cahit Toprak

 “İnsanlardan öyleleri de vardır ki, Allah’ın rızasını almak için kendisini feda eder. Allah ise kullarına karşı çok şefkatlidir.” (Bakara 207) Allah’ın rızası... Mümin kul için her şeyin feda edileceği yegâne gaye... Suriye'nin minik elleri, yüreği ve ...

UNUTULAN PARÇAMIZ DOĞU TÜRKİSTAN / Mustafa Küçük

“Dikkat edin İslâm bir dairedir. Döndüğü müddetçe siz de kitapla (Kuran/Sünnet) beraber o dairenin içinde dönünüz. Dikkat edin, kitap ile sulta (din ve devlet işleri) birbirinden ayrılacak. Dikkat edin, onlar, bizden olmayanlar sizin başınıza emir (idareci) olacak. Sizin ...

90 YILDIR HASRETİZ GEL EY HİLAFET / Musa Bayoğlu

Allah’a binlerce defa hamd olsun ki Köklü Değişim dergisinin İstanbul’da düzenlediği ve Allah’ın yardımı ile mükemmel olan Konferansımızı gerçekleştirdik. Konuşmacıların konuşmaları, sinevizyon, video konferans konuşmaları, çocukların sessiz tiyatrosu, dua ve ...

İSLÂM DÂVETİ VE KAÇINILMAZ ÇATIŞMA / Abdullah İmamoğlu

İslam dâvetçilerinin taşıdıkları dâvet nedeniyle zulme duçar kalmaları Sünnetullah gereğidir. Amenna, bu işin dâveti taşıyan açısından olan yönüdür. Diğer yönü hiç de masumca değildir zaten. Her ne kadar sıkıntı, mihnet ve işkence dâvet taşımanın birer ...

SİYASİ TEFEKKÜRDE TEŞBİH / Bekir Kurtuluş

Şüphesiz ki insanoğlu dünya hayatında üzerine yüklenmiş bulunan çeşitli sorumluluklara sahiptir. Bunların her birini yerine getirirken de edinmesi gereken bazı bilgiler ve beceriler vardır. Bunlar kişinin sorumluluklarının gerektirdiği işleri yapabilmesini ya da ...

KÖKLÜ DEĞİŞİM’DEN İADE-İ / Editör

Hilafetin ilgasının 90. Yıl sene-i devriyesi münasebetiyle Köklü Değişim, bir hafta boyunca yoğun bir şekilde Hilafetin ilgasının ümmete neler kaybettirdiğini ve yeniden kurulmasının farziyetini hatırlattı. İade-i Hilafet Haftası 22. Şubat tarihinde Köklü Değişim ...