DERGİMİZİN 118. SAYISI

Temmuz 2014

TAKDİM / Editör

İslam ümmeti olarak birlikte Ramazan’a merhaba demeye birlikte bayram sevincini yaşamaya ne kadar da muhtacız. Aslında muhtaç olduğumuz şey tekbir ümmet olduğumuzu hatırlamak. Ama maalesef ki maalesef bir türlü bu birliktelik sağlanamamaktadır. Kimi ülkeler Hilali ...

FIKHÎ VE SİYASİ AÇIDAN / Abdullah İmamoğlu

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da Cehennem ateşinden kurtuluş olan, bin aydan daha hayırlı bir geceyi -kadir gecesini- bünyesinde barındıran Ramazan ayına bizleri salimen kavuşturan Allah’a hamd olsun. Her Ramazan Orucunun başlangıcında ve bayram günlerinin ilanında ...

YENİ SEÇİM BALYOZU: KÜRT AÇILIMI / Cahit Toprak

Hafızamızı yeniden yoklamak ve Kürt meselesinin dayandığı zemini anlamak için kısa bir önbilgi ile konuya giriş yapmak istiyorum. Bugün Kürt meselesinin geldiği noktayı daha iyi görmek, Cumhuriyetin yanlızlığa mahkum ettiği bir halkın derdine ortak olmak, hibe edilen bir ...

EKMELED-DİN’E ALET EDİLİYOR / Murat Albasan

Nedense bu ülkede Cumhurbaşkanlığı seçimleri hep sancılı ve sıkıntılı geçmiştir. Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlayacak olursak Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi hiç de kolay olmamıştır. Eğer ülkenin son 10-15 yıldır el değiştirdiğini ...

TRANSİT GEÇİŞ NOKTASINDA / Osman Yıldız

Türkiye'de yapılan araştırmalar ve uyuşturucu ile ilgili istatistikler vahim bir tablo ortaya koymaktadır. Uyuşturucu kullandığı için profesyonel yardım alanların arasında 12 yaşında çocukların dahi olması sorunun boyutunu göstermesi bakımından önemlidir. ...

DAVETTE SÜREKLİLİK SORUNU / Aydın Usalp

İslâm akidesine inanan insan, kendi nefsi, diğer insanlar ve yaratıcısı Allah Subhanehû ve Teâlâ ile olan tüm ilişkilerinde İslâm’ın belirlediği nizamlara bağlanmakla mükelleftir. Zira her iki cihanda mutlu olmanın ve kurtuluşa ermenin yegâne yolu budur. Bu bağlamda, ...

BATININ ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇILARI / Emrah Akay

Son günlerde batılı kapitalistlerin dünya kamuoyunu hallaç pamuğuna çevirircesine kurguladığı siyasi senaryoların puslu havasını solumaktayız. Maalesef ki Müslümanlar olarak soluduğumuz havanın keyfiyetini belirleme işi 90 yıldır kafirlerin insafına bırakılmış ...

TAKLİDİN VAKIASI, İMAN VE AMELDE HÜKMÜ / Murat Savaş

El-Hamdulillahi Rabb-il Âlemîn, e's Salatu ve's Selâmu Âlâ Seyyidinâ Muhammed ve Âlâ Âlihi ve Sahbihi ve Men Sâra Âlâ Derbihi İlâ Yevmi'd Dîn ve ba'd;Hamd yalnızca Allah Azze ve Celle’ye mahsustur. Selam O’nun gönderdiği hidayet rehberi Muhammed SallAllahu Aleyhi ve ...

DAVET BAĞLAMINDA ALLAH’A TEVEKKÜL / Mustafa Küçük

İslâm’a davet genel manada; ferdÎ, içtimai ve siyasal bütün boyutlarıyla marufu emredip münkerden nehyetme farziyetini yerine getirmeyi ifade eder.Allah Celle Celâlehû marufu emredip münkerden nehyetmeyi, konumu ve gücü nispetinde bütün Müslümanlara farz kılmıştır. ...

İSLÂM DEVLETİ’NDE UYANDIM / Mehmet Çetinbudak

Kapitalizm kâbusundan uyandım bu sabah. Kan ter içinde kalmış bedenim. Sabah namazını kılmak üzere camiye doğru attığım adımlara başka adımların sesleri karışıyordu. Gördüğüm rüyada ise sadece birkaç çift ayak sesi duymuştum. Kapitalizm, Müslümanları bu sabah ...

BİR HİZB-UT TAHRİR’LİNİN / Bekir Kurtuluş

Bu yazı bir çeşit otobiyografi olmakla birlikte şahsımdan fazlasını anlatmaktadır. Günümüzdeki hemen tüm dava taşıyıcılarının başına gelenleri veya gelebilecekleri yansıtmaktadır. Bu gerçek hayat hikayesi bir cemaat/parti taassubunun hikayesi değildir. İslami hayatı ...

BU ÇOCUKLAR BİZİM / Songül Toprak

İslam devletinin yıkılmasının üzerinden 93 yıl geçmişti. Bir vücudun azaları gibi olan ümmet, sınırlar çizilerek koparılmış ve 53 dilimli bir pasta haline getirilmişti. Sömürgeci kafirler, aç kurtların saldırdığı gibi saldırmış ve halifesiz, başsız ...

İSLÂM’DA GENÇLİĞİN ÖNEMİ / Salih Sorgun

Allah Subhanehû ve Teâlâ şöyle buyurmuştur:“Sizi topraktan, sonra meniden, sonra alakadan (aşılanmış yumurtadan) yaratan sonra bebek olarak çıkaran, sonra sizi güçlü kuvvetli bir çağa erişmeniz, sonra da ihtiyarlamanız -ki içinizden daha önce vefat edenler de vardır- ...

EVVEL YOK İDİ İŞBU RİVAYET YENİ ÇIKTI / Emre Gürbüz

Tanzimat Dönemi, Osmanlı Devleti’nde büyük çalkantıların yaşandığı, siyasi gelişmelerin hat safhada olduğu, toplumun Doğu ve Batı arasında bocaladığı sancılı bir dönem olmuştur. Bu dönemin önemli devlet adamı ve yazarlarından Ziya Paşa, Avrupa’da eğitim ...

ALİ İMRAN 110. AYET TEFSİRİ / Esad Mansur

Allah Subhanehû ve Teâlâ Ali İmran 102. ayetten başlayarak müminlere hitap ederken kendilerinin tek ümmet olduklarını nitelediği gibi 110. Ayette bu ümmetin en hayırlı ümmet olduğunu buyurarak şöyle ilan etti:كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ ...