DERGİMİZİN 121. SAYISI

Ekim 2014

TAKDİM / Editör

Köklü Değişim “Hizb-ut Tahrir'e Yönelik Yargı Zulmüne Dur De!” başlıklı Ekim sayısı ile okuyucularıyla buluşuyor. Hizb-ut Tahrir; Hilâfet’in ilgasıyla başlayan, günümüze değin de bir türlü bitmek bilmeyen İslâm’a yönelik saldırı ve düşmanlıktan nasibini ...

KAMPANYA: HİZB-UT TAHRİR’E / Editör

Hizb-ut Tahrir yargılanmaları Türkiye Cumhuriyetinin yargı tarihinde kara bir leke olarak varlığını sürdürmektedir. 1960’lı yıllardan itibaren başlayan yargı zulmü günümüze kadar şiddetini arttırarak devam edegelmiştir. Bu yargı zulmü zulme uğrayanlar açısından ...

HİZB-UT TAHRİR'E YÖNELİK YARGI ZULMÜNE DUR DE! / Süleyman Uğurlu

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana yargı söylencelerin aksine her daim bağımlı ve taraflı olmuştur. İstiklal mahkemeleri Türkiye Cumhuriyeti yargı serüveninin ilk faciası konumundadır. Bu facianın yol açtığı travmalar tarif edilemez boyutlara ulaşmıştır. Sadece şapka ...

ADAVET GELİNCE ADALET GİDER / Mehmet Çetinbudak

“Adavet”, lügatte düşmanlık, kin ve husumet anlamına gelmektedir.Adavet, ümmetin birliğini kaybettirir. Allahu Teâlâ’nın asla hoşlanmadığı ve kesinlikle ondan uzak durulmasını istediği bir tutumdur. Allahu Teâlâ pek çok ayet-i kerimede müminlerin birbirlerine ...

GAYRİ SAHİH LİDERLİK MEFHUMU / Bekir Kurtuluş

“İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Rasul’ün de size şahit olması için sizi zirve bir ümmet kıldık.” (Bakara 143)Allahu Teâlâ insanoğlunu dünyaya gönderirken sırtına bir sorumluluk yükledi. İnsanoğluna akıl bahşederek diğer canlılardan farklı bir ...

İSLÂM'A VE MÜSLÜMANA / Mustafa Küçük

“Ey inananlar! Allah için adaleti ayakta tutup gözeten şahitler olun. Bir topluluğa olan öfkeniz sizi adaletsizliğe sürüklemesin; adil olun; bu, Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'tan sakının, doğrusu Allah işlediklerinizden haberdardır.” (Maide ...

İSLÂM'A VE MÜSLÜMANA / Mustafa Küçük

“Ey inananlar! Allah için adaleti ayakta tutup gözeten şahitler olun. Bir topluluğa olan öfkeniz sizi adaletsizliğe sürüklemesin; adil olun; bu, Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'tan sakının, doğrusu Allah işlediklerinizden haberdardır.” (Maide ...

İNKILÂBİ SÜREÇTE KİTLESEL / Cahit Toprak

Bir kavramın bireyler nezdindeki kıymeti, o kavramın, zamanın diline kattığı anlam yahut o çağda yaşayan insanların ondan ne anladıklarına bağlıdır.  O söz anlaşıldıkça ve pratik vakıayla ilişkisi idrak edildikçe, hayatta yaşanılabilen somut bir fikre ...

SİYASET SANATI / Emrah Akay

“Mülkü elinde bulunduran Allah ne yücedir ve O her şeye Kâdirdir. Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini imtihan etmek için hayatı ve ölümü yaratan Allah Azizdir, Ğafurdur.” (Mülk 1-2)Dünyanın da ahiretinde meliki olan Allah, kullarını yönetmek için gönderdiği ...

NESİL SAVAŞI, SAVAŞIN NESLİ / Editör

Yeni nesil meselesi, özellikle gelecek nesil(ler) meselesi çok ciddi bir meseledir. Her ideoloji, din, inanç sistemi gelecek nesiller üzerinde düşünmekte, bu ve bununla alakalı tüm konulara büyük ehemmiyet vermektedir. Zira -önce, geleceğin ve geleceğe dair ilmin sahibinin ...

KORKTUĞUNDAN KURTULUP / Sümeyye Avcı

Kur’an’ı Kerim’de “tövbe” ve türevlerinin 86 defa geçmiş olması Allahu Teâlâ’nın tövbeye verdiği önemi anlatır. Tövbe, Hz. Âdem’le başlar ve Allah’ın razı olduğu kulluğun en belirgin vasfını temsil eder. Karşıtı ise inat, kibir ve hatada bile bile ...

EN BÜYÜK İNKILÂP KUR’AN’IN / Musa Bayoğlu

Allah Celle Celâlehû Kur’an’ı, Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e on üç yılı Mekke’de, on yılı da Medine’de olmak üzere yirmi üç yıllık bir sürede apaçık Arapça olan bir dil ile indirmiştir. Ancak Allah Celle Celâlehû, Kur’an’ı sadece Allah Rasulü ...

EMR-İ Bİ’L MÜNKER / Murat Savaş

El-Hamdulillahi Rabb-il Âlemîn, e's Salatu ve's Selâmu Âlâ Seyyidinâ Muhammed ve Âlâ Âlihi ve Sahbihi ecmain. Ve ba'd;Bu derginin sair sayılarında “emr-i bi’l mağruf ve nehy-i ani’l münker” pek çok kez ele alınıp okuyucularımıza açıklanmaya çalışıldı. Genelde ...

HAC FARÎZASININ TEŞRÎ / Abdullah İmamoğlu

 Allahu Ekber Allahu Ekber Lailahe İllallahu Allahu Ekber. Allahu Ekberu Kebira Vel Hamdulillahi Kesira, SubhanAllahi Bukraten ve Esîla…Bir hadiste Allah’ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmaktadır: “İslâm’ın düğümleri, her biri tek tek ...

NATO ZİRVESİ VE ABD'NİN AKILLI GÜÇ / Abdulkadir Çimen

Galler’in Newport kentinde 4-5 Eylül tarihlerinde düzenlenen NATO zirvesinin sona ermesi ile hareketlenen dünya siyasi kamuoyu, bu zirve öncesi uzun araştırmalar ve tetkikler sonrası ABD tarafından ortaya konan planların uygulanması noktasında belirli bir yörüngede harekete ...

ALİ İMRAN SURESİ 113. VE 115. AYETLER / Esad Mansur

Allahu Teâlâ Kâfir olan ehl-i kitabın müminlere karşı tutum ve durumunu anlattıktan sonra onlardan iman edenlerin durumunu anlatmaya dönüyor:ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله ءاناء الليل وهم يسجدون. ...