DERGİMİZİN 123. SAYISI

Aralık 2014

TAKDİM / Editör

Köklü Değişim, “Hizbu’t Tahrir Kaçınılması Değil Kaçırılmaması Gereken Bir Fırsattır” başlığıyla Aralık sayısını okuyucularına sunuyor. Hukuksuzluğu, aldanmışlığı, cesareti ve umudu içeren, aynı zamanda kapağa ismini veren yazımızı Süleyman UĞURLU ...

HİZB-UT TAHRİR KAÇINILMASI DEĞİL / Süleyman Uğurlu

Hizb-ut Tahrir yargılanmalarına az çok vakıf olan herkes ortada korkunç bir hukuk faciası olduğunu görecektir. Üstelik bu faciayı görmek için hukukçu olmaya da gerek yoktur. Bilakis akıl ve vicdan sahibi olmak Hizb-ut Tahrir üyelerine uygulanan çifte standardı ve hukuksal ...

BU DEVLET HİZB-UT TAHRİR’DEN NE İSTİYOR? / Mahmut Kar

Malum olduğu üzere 18 Eylül 2014 tarihinde Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Bürosu “Hizb-ut Tahrir’e Yönelik Yargı Zulmüne Dur De” adı ile başlattığı kampanyayı Akgün İstanbul Otel’de gerçekleştirdiği Medya Bilgilendirme Toplantısı ile Türkiye kamuoyuna duyurdu. ...

RADİKAL BATI’NIN, ILIMLI TERÖRİSTLERİ! / Cahit Toprak

“Terör ve terörizmin tarihi” isimli bir kitap yazmak istesem ve önsözüne terörün tanımını, “bir fikrin toplum tarafından benimsenmesi için sözlü olarak davetinin yapılmasına denir” diye bir tarifle başlasam, sanırım en ilginç kitaplar sıralamasında ilk 10’a ...

MUHARREM AYI YEZİD AYI DEĞİLDİR! / Murat Savaş

Hicrî yılın ilk ayı olan Muharrem ayı geldiğinde Hicret konusunu saptırma gayretleri ve Ümmetin büyük acılarından biri olan Kerbela Hadisesi dillere dolanmaktadır. Hicret konusunu saptırma ve içini boşaltma işini genelde Diyanet ve İslâm’ı yumuşatma çabasında olan ...

ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR / Salih Sorgun

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana en çok tartışılan meselelerin başında Türkiye’deki adaletsizlik konusu gelir. Bu tartışma öylesine ileri boyutlara ulaşmıştır ki artık fıkraların dahi konusu olmuştur. Birçoğunuzun bildiği ve Türkiye’deki hukuku ...

ÇAĞDAŞ KAVRAMLAR İLE İSLÂM’A YAKLAŞIM / Aydın Usalp

Günümüzde, İslâm hakkında yapılan tartışmaların önemli bir kısmı, kavramlar üzerinde gerçekleşmektedir. Bir yandan İslâmî kavramların içi boşaltılarak doğru bir İslâmî anlayışın oluşmasının önüne geçilmekte, diğer taraftan İslâmî olmadığı ve ...

KUR’AN ANLAYIŞIMIZ NASIL OLAMALI? / Abdullah İmamoğlu

Hepimizin küçük yaşlarda öğrendiği bir hadisle başlamayı uygun görüm konumuza. İmam Malik'ten rivayetle Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem hadisi şeriflerinde şöyle buyurdular; “Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız: ...

MÜSLÜMANLARIN LİVA / Mehmet Çetinbudak

“Siz insanlar içinde çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz” (Âli İmran 110)Bu ayete baktığımızda şöyle bir soru geliyor akla; Bugün İslâm ümmeti nasıl insanların en hayırlısı olabilir? Bugün ...

RASUL (SAV)’İN DEĞİŞİM METODUNA GELEN TEKLİFLERİN İNCELENMESİ / Hakan Bolat

Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın,  Nebi Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e tatbik, koruma ve yayması için açıkladığı İslâm akidesi,  fert ve toplum olarak hayatta insanın müşküllerinin şer’î hükümler ile çözüme kavuşturabilmesi ve uygulanabilmesi için ...

SAHİH LİDERLİK MEFHUMU / Bekir Kurtuluş

Bu konuyu gündeme getirmedeki amacım kimseyi hedef almak veya herhangi bir kesimi itham etmek, onları zan altında bırakmak değil kesinlikle. Kendimizi de içinde gördüğümüz; eskiden İslâmcı/şeriatçı denilen ve son zamanlarda “İslâmî hareket” şeklinde tanımı ...

DÜNYA AMERİKA’DAN KURTARILMALI / Mustafa Küçük

1492’de Avrupalılar tarafından keşfedildiği kabul edilen Amerika kıtasına   İngilizler, İspanyollar, Portekizliler ve Fransızlar tebelleş oldular. Yerli halkı katliama tâbi tutarak topraklarını ellerinden aldılar. İngiltere başta olmak üzere ...

SARAY KÜLTÜRÜ VE ‘AK’LANMANIN ÖTEKİ YÜZÜ / Emrah Akay

Büyük devlet nedir, Büyük devleti oluşturan argümanlar nelerdir, Büyük devlet nasıl olunur? Bu gibi sorular ilk devletin oluşumundan itibaren cevabı herkes tarafından aranan sorular olmuştur. İlk devletlerde “atalar kültü” de denilen yöneticiyi kutsama, yönetici grubunu ...

NESİL SAVAŞI, SAVAŞIN NESLİ / Berra Keskin

Yeni nesil meselesi, özellikle gelecek nesil(ler) meselesi çok ciddi bir meseledir. Her ideoloji, din, inanç sistemi, vs. gelecek nesiller üzerinde düşünmekte, bu ve bununla alakalı tüm konulara büyük ehemmiyet vermektedir. Zira -önce, geleceğin ve geleceğe dair ilmin sahibinin ...

ÂLİ İMRAN SURESİ 118-119-120. AYETLER / Esad Mansur

Müminlerin kâfirleri sırdaş edinmelerinden nehyedilmesi:يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا ...