DERGİMİZİN 128. SAYISI

Mayıs 2015

TAKDİM / Editör

Köklü Değişim Dergisi “Seçim Vaatleri” başlıklı Mayıs sayısıyla okuyucularıyla buluşuyor.İçerisinde bulunduğumuz seçim sürecinde siyasi partilerin bolca dillendirdikleri ekonomik sorunlar ya da çözümler dergimizin gündemini oluşturdu. Bu anlamda ...

EKONOMİDE SORUN... / Mahmut Kar

Türkiye 07 Haziran genel seçim sürecine yaklaşırken siyasi partilerin çalışmaları da hızlandı. Seçim beyannameleri tek tek açıklandı. Ak Parti’nin seçim beyannamesinde ağırlıklı olarak temel hak ve hürriyetler, kadın erkek eşitliği ve eşit vatandaşlık vurgusu ön ...

GENEL VE YEREL SEÇİMLERDE... / Süleyman Uğurlu

Bildiğiniz üzere Haziran ayında yapılması planlanan seçimler öncesi siyasi sataşmalar ve manevralar hız kazanmaktadır. Türlü ayak oyunları, yalanlar, iftiralar…Bu ahlâksız oy savaşının galibi kim olur onu bilemeyiz. Allah şahittir ki biz bunların hepsinden beriyiz.Bununla ...

RASÛL’Ü ANLAMAK VE YAŞAMAK! / Mustafa Küçük

“Andolsun, Allah’ın Resûlü’nde sizin için; Allah’a ve Ahiret Günü’ne kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”[1] Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta;Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi! Bir nefhada ...

KAYNAKSIZ SİYASETÇİLER DEĞİL... / Erkan Aladağ

Seçim sürecinde olduğumuz şu dönemde siyasi partiler tarafından yapılan heybeden konuşmalarla ha bire gündem değişiyor, hızına erişilmiyor. Değişen gündemle birlikte duygular, fikirler, toplum değişiyor değişkenlikler arasında heybeden söylemlerin muhasebesini kimseler ...

LİDERLİK ŞAHISLARIN DEĞİL... / Abdullah İmamoğlu

Cemaat liderlerine, hocalara, şeyhlere hatta yöneticilere körü körüne ittiba anlayışı, son zamanlarda toplumsal handikapların en başında gelmektedir. Böyle bir konuyu gündeme taşımamda en temel faktör şahit olduklarımdır. Maalesef öyle bir hal aldık ki, Müslümanların ...

EKONOMİK VAATLER VE... / Salih Sorgun

Hilâfet Devleti yıkıldığından beri, İslâm hayat sahasından kayboldu, yönetimde, adliyede, ekonomik ve sosyal sahalarda kapitalist Batılı laik sistemlerle değiştirildi, Diğer bir anlatımla, ne zaman ki ümmet hastalığa yakalandı, bu hastalığın belirtileri ortaya çıktı, ...

HASBİHÂL ADABI VE... / Murat Savaş

İslâm tarihinde Sahabe, Tabiîn, Tabei’t Tabiîn ve günümüze kadar uzanan davet çalışmalarında sürekli bazı kişiler ön saflarda olmuş ve yaptıklarıyla insanların kendilerine gıpta ile bakmalarına sebep olmuştur. Bu insanlar dost insanların sevgi ve dostluklarını ...

MEVCUT DÜZENİN AİLE... / Mehmet Çetinbudak

Yangın var. Bizim evimizde olmasa bile komşumuzun evinde yangın var. Elbette, hemen yangını söndürmemiz lazım. Sonra da, tekrar yangın çıkmaması için tedbirler almamız lazım.Yangından kastım, eğer aile bir bina ise bu binayı yıkma derecesine getiren olaylardır. Günümüzde, ...

TASAVVUFTA KUTUB, GAVS... / Emrah Akay

İslâm akidesi çekim kuvveti ve kapsayıcı özelliği sayesinde tüm dünya insanları tarafından kayda değer bir ilgi görmüştür. Bu ilginin insanlar nezdinde bu akideye tâbi olmakla sonuçlanması kadar ona düşmanlık etmek ve onu hayat sahnesinden uzaklaştırmak gibi bir sonucu da ...

AMAN, GENÇLER... / Hakan Bolat

Ben de yıllarca sürecek şekilde cümle cümle bir kitabın tenkitini yapmak isterdim fakat ümmetin içerisinde bulunmuş olduğu vakıanın, kurtuluşa ulaşmasını sağlayacak kültürün ilmî, akademik ya da iktisadi kalkınma ile olmadığının bilincinde olarak geçen ay ele ...

ABD'NİN ORTADOĞU SİYASETİ... / Abdulkadir Çimen

Batılılaşma, Batı ile müttefik olma fikri İslâm ümmetinin başına örülen çorapların en tehlikeli olanlarından bir tanesidir. Özellikle Osmanlı Hilâfet Devleti’nin son dönemlerinde İslâm fikrinin çökertilmesinde etkili olan bu silah, yine çağımızın en salgın ...

ÂLİ İMRAN SURESİ 133-136 / Esad Mansur

“Rabbinizden gelen mağfirete ve genişliği gökler ile yer kadar olan takva sahipleri için hazırlanan Cennet’e koşun. Onlar (takva sahipleri) bollukta ve darlıkta (Allah uğrunda) harcayan, öfkelerine hâkim olan ve insanları af edenlerdir. Allah ihsan sahiplerini sever. Kötülük ...