DERGİMİZİN 132. SAYISI

Eylül 2015

TAKDİM / Editör

Teknolojinin insan hayatına, yaşam tarzına ve alışkanlıklarına ciddi bir şekilde tesir ettiği yadsınamaz bir gerçek. Nitekim “akıllı telefonlar”, tabletler insanların elinden düşmüyor. Bu tür teknolojiler insanın istediği veriye anında ulaşma isteğini fazlasıyla ...

KUR’ÂN-I ANLAMAK ZİHNİYET... / Abdullah İmamoğlu

Bilindiği üzere Kur’ân-ı Kerîm İslâm Dininin temel kaynaklarındandır. Asırlardır Kur’ân-ı Kerîm, Müslümanları zulümatlardan çıkaran kandil olmuş, tarih boyunca Müslümanlar Kur’ân-ı Kerîm’in nuru ile aydınlanmışlardır. Kur’ân-ı Azîmuşşân ...

HİLÂFET’İ İLGA ETMENİN BEDELİ! / Mustafa Küçük

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى“Ve kim Benim zikrimden yüz çevirirse, o taktirde mutlaka onun için sıkıntılı bir ...

DEMOKRASİ+ÇÖZÜM=KÖRDÜĞÜM / Murat Altın

Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, selamı rahmeti ve bereketi Rasulüne, âline, ashabına ve O’nun yolu üzere giden müminlerin üzerine olsun. ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ...

BİLADU’Ş ŞAM’DAN BİR MESAJ / Ummu Abdullah

Sadık kullarına kendi içlerinden bir peygamber göndererek rahmette ve lütufta bulunan, onlar apaçık bir sapıklık içindeyken onlara kendi katından ayetlerini indiren ve onlara Kur'an'ı ve Hikmeti öğreten Allah'a hamd-u senalar olsun. Sizleri İslâm'ın selamı ile selamlıyor ...

NE ZAMANA KADAR? / Murat Savaş

Allah Subhanehu ve Teâlâ Kerim kitabı Kur’an’da; فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ “Nereye bu gidiş.” (Tekvir Suresi 26) diye sorarak esasında gidiş güzergâhımızın iyi olmadığını biz kullarına bildiriyor. Kafamızı iki elimizin arasına alıp düşünmenin tam ...

BEDEL ÖDEMEYE HAZIR MISINIZ? / Ahmet Ceran

İnsanın hayatta her zaman gerçekleştirmek istediği bir gayesi olmuştur. İyi ya da kötü ama mutlaka olmuştur. Benim bu hayatta “hiç bir” gayem olmadı diyenler bile hiç bir şey olmamayı gaye edinmişlerdir aslında… Bir Müslümanın ulaşabileceği en ulvi gaye ise bu ...

EŞLERİMİZLE ALLAH YOLUNDA / Musa Bayoğlu

Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem her konuda olduğu gibi İslâmî bir yuva ve eşler arasındaki ilişkilerde de en güzel örnektir. İslâmî ölçülere önem verilmeyen ailelerin her geçen gün yıkıldığı ülkemizde, rakamlar vahim bir tabloyu gözler önüne ...

HAYAT SORUNLARI VE İMAN / Hatice Savaş

Hamd ve sena âlemlerin Rabb’i olan Allah’a, salât Allah’ın Rasulü, hatemün enbiya, hidayet rehberi Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e ve selam Sahabe-i Kiram’a, Tabein’e, Tabeit Tabein’e, ehli Beyt’e ve Kıyamet’e kadar sırat-ı müstakim üzere olan ...

İSLÂM ÜMMETİNİN DİRİLİŞİNDE... / Mehmet Çetinbudak

Hamdolsun Allah’a, selam olsun başta Allah’ın RasulÜ olmak üzere seçkin kılınan kullarına. Allahu Teâlâ’dan ümmetimize izzet, şeref ve zafer yolunu nasip etmesini temenni ederim. O öyle bir Allah’tır ki hem işitendir, hem bilendir. Yaptığımız amellerin halis ...

MÜSLÜMANLARIN EMİN BEKÇİSİ / Ahmet Tüfenk

İslâm ümmetinin büyük sarsıntılar yaşadığı bir dönemde yaşıyoruz. İslâm devletinin ihsas edilmediği, İslâmî hayatın tasavvurunun dahi zorlaştığı bir vakıa ile karşı karşıyayız. Bu durumda ümmet adeta başı olmayan bir vücut misali, kâfir devletlerin ve ...

MÜTTEFİK AMERİKA VE TÜRKİYE... / Cahit Toprak

Barış süreci, kimileri için labirentin çıkmaz kapısı, kimileri için çıkış. Barışın tacı kime giydirilse kahraman odur. Öyle gösterilir, öyle bilinmesi istenir. Muktedir olamayan siyasilerin göbekten bağlı olduğu sömürgeci efendiler o labirentin mimarlarıdır. Geç ...

ÜÇ “K” YA GÜVEN OLMAZSA... / Hakan Bolat

İslâm dini, kuru bir çamurdan yaratılan insanoğlunu; insan, hayat ve kâinatı ilgilendiren yüksek fikirler ile muhatap kıldı. Onun âdeta ayaklarını yerden keserek yükseklerin yükseğini elde etmesini sağladı. Onun izzet ve şerefi elde etmesi için izzet ve şerefe nasıl ...

ÂLİ İMRAN SURESİ 137-143 / Esad Mansur

Doğru şekilde araştırılmış eserlere ve rivayetlere baktığımız zaman Kâfirlerin akıbetinin hep kötü çıktığını görürüz. Firavun ve kavminin akıbetini eserlerden ortaya çıkartabiliriz. Onlar Dünyanın en büyük devleti idiler, Allah’ın RAsulü olan Musa’yı ...