DERGİMİZİN 133. SAYISI

Ekim 2015

TAKDİM / Editör

Hayata, İslam penceresinden bakmayan bedbaht insanlar, pragmatik ölçüler ile menfaatlerini özelden genele ya da küçükten büyüğe doğru tasnif ederler. Kendilerini merkeze alarak dünyevi kazanımlarını olabildiği kadar halka halka genişletmeye çalışırlar.Eğer Allah'ın, ...

DEMOKRASİNİN KÖKENİ YA DA / Emrah Akay

Ortaçağ karanlığı denildiğinde akıllara ilk gelen şey şüphesiz ki Hristiyanlık akidesidir. Avrupa hiçbir dönemde bu akidenin ilahi mesajlarını doğru anlayamamıştır. Orijinallikten ve doğallıktan uzak bir şekilde sonradan eklenen ya da çıkarılan mesajların ...

DEMOKRASİ VE DİNLER / Bayram Sağnak

Meseleye girmeden önce, mevzunun etrafında döndüğü iki tabiri yani din ve demokrasinin tanımlarını yapmakta fayda vardır. Din: İnsanın kendisi ile diğer insanlar ile ve yaratıcısı ile sınırlarını belirleyen ilahi kanunlardır. Yani din insan kaynaklı değil vahiy ...

DEMOKRASİ VE KADIN / Sabiha Ateş Alpat

Allah'a hamd olsun. O'nun elçisi Hz. Muhammed’e salat ve selam olsun. Ve Yine selam Peygamberin izini tavizsiz sürdüren mü’minlerin üzerine olsun.İnsanı bir kadın ve bir erkekten yarattığını söyleyen Rabbimiz hayatın amacını yalnızca kendisine kulluk olarak ...

BİR EFSANEDİR, “MİLLİ EGEMENLİK” / Dr. Abdurrahim Şen

Belli bir harf dizgesinden ibaret, işittiğimizde kulağa hoş gelen bir fonetiğe sahip her sözcük hakiki anlam taşımaz. Bazen bu tür sözcüklerin üçü beşi bir araya getirilerek büyük anlamlar yüklenen cümleler kurulur, önermeler de bulunulur. Lakin derin ve etraflı ...

ÜÇ ÇEŞİT YALAN VARDIR; / Ahmet Kalkan

Demokrasi kendisini hüküm kaynağı görerek, demokrasiyi kabul etmeyenlere, özellikle İslâm'ı tek dünya görüşü ve hayat biçimi kabul edenlere hiç müsamahalı davranmıyor; tam tersine, kendisini reddedenlerin inanç ve amellerini her çeşit hile, yönlendirme ve baskı ...

BİR ANNE GÖZÜYLE DEMOKRASİ / Sümeyye Avcı

Müslüman genç bir kızın en büyük hayali evlenip mutlu bir yuvaya sahip olmaktır. Huzur bulduğu yuvasında hayırlı evlatlar yetiştirmek suretiyle İslam’ın kendisine yüklemiş olduğu asli görevi yani anneliği yerine getirmek onun en büyük arzusudur. Bunun yanı sıra ...

2 KASIM 2015 / Aydın Usalp

Hayata, İslam penceresinden bakmayan bedbaht insanlar, pragmatik ölçüler ile menfaatlerini özelden genele ya da küçükten büyüğe doğru tasnif ederler. Kendilerini merkeze alarak dünyevi kazanımlarını gidebildiği kadar halka halka genişletmeye çalışırlar.Daha 7 Haziran ...

TÜRKİYE’NİN SEÇİM SİSTEMİ / Hakan Bolat

Türkiye Cumhuriyeti 1946’da çok partili siyasi hayata geçtiğinden itibaren geçici seçim hükümeti ile birlikte toplam 63 hükümet kurdu. YSK’nın 1 Kasım’da yapılmasını karar aldığı erken seçimler. Türkiye’nin 64. hükümetini kuracak parti veya partilerin ...

Ali BULAÇ ile Mülakat / Ali Bulaç

KD: Uygulama vakıası açısından değil, düşünce temeli açısından demokrasi İslam ile sentez edilebilir mi?Ali BULAÇ: Genel olarak cevaplar soruya göre verilir. Soru cevabın yarısıdır. İslam ile demokrasi arasında sentez sorusu da öyledir. Fakat sorunun iki unsuru arasında ...

Hüseyin ALAN ile Mülakat / Hüseyin Alan

KD: İslam ile demokrasiyi mana, mefhum ve felsefe olarak değerlendirir misiniz? Bunlar bu açılardan ayrı ise bu farklılıklar nelerdir?Hüseyin ALAN: Birinci sorunun cevabını biraz uzatacağız ama diğer sorular birbiriyle bağlantılı olduğu için o soruların alt yapısı ...

Ümit AKTAŞ ile Mülakat / Ümit Aktaş

KD: Demokrasi deyince zihninizde ne canlanıyor, birkaç cümle ile anlatabilir misiniz?Ümit AKTAŞ: Demokrasi her ne kadar eski Yunan’a dayanan bir yönetim biçimi olsa da, eski Yunan demokrasisi, halkın oldukça sınırlı bir biçimde katıldığı bir yönetim biçimidir (sadece ...

Abdulaziz TANTİK ile Mülakat / Abdulaziz Tantik

KD: Demokrasi deyince zihninizde ne canlanıyor, birkaç cümle ile anlatabilir misiniz?Abdulaziz TANTİK: Batılı liberal sistemin iktidar etme biçimi canlanıyor. Batı kendi karanlık çağından kurtulmak için bir özgürlüğe ve özgüvene ihtiyacı vardı. Bunu liberal felsefede ...

DEMOKRASİNİN AĞIR BİLANÇOSU / Musa Bayoğlu

Yeryüzünün neredeyse tamamında kapitalizm ideolojinin hamileri sömürülerini demokrasi naraları ile insanoğlunun şimdiye kadar tanık olduğu en vahşi yöntemleri kullanarak saptırıyor, ifsat ediyor.  Kapitalizmin 21. yüzyıldaki sihirli silahı demokrasidir desek hata ...

Mustafa Özcan İle Mülakat / Mustafa Özcan

KÖKLÜ DEĞİŞİM: İslam dünyasında yaşanan çatışmaları demokrasi ile İslam, Batı ile Müslümanlar arasında yaşanan bir savaş olarak görebilir miyiz?  MUSTAFA ÖZCAN: Suriye ve daha ötesinde Arap Baharı ülkelerinde yaşanan çatışmaları dünya düzeni ile ...

ATASOY MÜFTÜOĞLU İLE MÜLAKAT / Atasoy Müftüoğlu

Köklü Değişim dergisi olarak birçok gazete, dergi ve internet sitesinde düşüncelerine yer verilen yazar Atasoy Müftüoğlu ile demokrasi ve İslam’a dair bir mülakat gerçekleştirdik. Demokrasi ve İslam hakkında çarpıcı açıklamaların dile getirildiği, keyifle ...

SİYASET TEKNİĞİ AÇISINDAN HİLÂFET / Mustafa Çelik

Tarih boyunca velâyet ve vekâlet hukuku ile ilgili olan halife, imam ve ulü’l-emr gibi kavramlar, meşrû iktidarı ve yönetim tekniğini ifade için kullanılmıştır. İslâm fıkhında hâkimiyet, kayıtsız ve şartsız olarak Allah’a (cc) mahsus olan bir haktır. İktidar ise, ...