DERGİMİZİN 140. SAYISI

Mart 2017

TAKDİM / Editör

Yönetim nizamı/sistemi ve hâkimiyet konusu tarih boyunca insanoğlu ve toplumların en önemli meselesi hâline gelmiştir. Toplumların hayatının düzenlenmesi ve insanlar arasında cari bir hukuk düzeninin oluşturulması elzemdir. Zira insan hayatı bunu gerekli kılmaktadır. ...

İSLÂM’IN YÖNETİM ŞEKLİ OLDUĞU İÇİN DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR / Mustafa Çelik

İslâm’ın yegâne yönetim biçimi “el- Hilafetü’r Raşide”dir. İslâm’ın bir yönetim biçiminin olmadığını iddia etmek, İslâm’a en büyük iftirada bulunmaktır. Böyle bir iddiada bulunmak, İslâm’ın ana kaynaklarında mevcut olan bütün kavramları inkâr etmek ...

İŞGAL EDİLMİŞ TOPRAKLARIMIZIN TEK BİR ÇATI ALTINDA TOPLANMASI İÇİN DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR / İbrahim Er

Geçmiş ümmetlerde olduğu gibi, Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in risaleti ilk tebliğ ettiği andan günümüze kadar hak ile batıl arasındaki mücadele hiç hız kesmeden devam etti. Hakkın bir nur ve hidayet kaynağı olarak insanlığın önüne sunulmasına, fetihler yoluyla ...

KANLI YAHUDİ VARLIĞINDAN KURTULMAK İÇİN İSLÂM ÜMMETİ VE TÜM DÜNYA RÂŞİDÎ HİLÂFET’E MUHTAÇTIR / Dr. Mahir El-Caberi

Yahudilerin Avrupa ülkelerinde (Almanya, İspanya, Macaristan, Polonya) işledikleri suçlar artınca, bu ülkeler Yahudilerin kötülüklerinden kurtulmaya karar verdiler. İngiltere kararın uygulanmasını üstlendi ve Yahudilerin suçlarından istifade ederek İslâm ümmetinin bünyesinde ...

AMERİKAN KİBİR VE KÜSTAHLIĞINDAN KURTULMAK İÇİN DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR / Mahmut Kar

“Diğer hiçbir ülke, uluslararası topluma liderlik edecek istek, güç, kapasite ve müttefikler ağına sahip değil. Ancak liderliği sürdürmek, sadece gücümüzü giderek artırmamıza değil, sınırlarımızı bilmeye ve etkimizi akıllıca kullanmaya da bağlı. Amerika’nın ...

SERVETLERİN ÇALINMASINA ENGEL OLMAK İÇİN DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR / Kurtuluş Sevinç

Sanayi Devrimi ile birlikte güçlü bir devlet olmanın yolunun enerji sorununu çözmekten geçtiği düşüncesi hâsıl olmuştur. Günümüzde de geçerliliğini devam ettiren bu düşünceye göre eğer bir devlet enerji sorununu çözebiliyorsa ekonomik anlamda belli bir gücü elde ...

DÜNYAYI SARSAN EKONOMİK KRİZLERİN GİDERİLMESİ İÇİN DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR / Prof. Dr. Muhammed Malkawi

Ekonomik krizler kapitalist sistem açısından yeni ortaya çıkmış bir şey değildir. Geçtiğimiz yüz yıl içerisinde Amerika ve Avrupa birçok defa ölümcül durgunluk dönemlerini yaşadı. Geçmişte meydana gelen krizlerin ve çalkantıların aksine 2008 yılında yaşanan mali ...

YER ALTI VE YER ÜSTÜ ZENGİNLİKLERİMİZİN KORUNMASI İÇİN DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR / Ahmet Sapa

İslâm coğrafyası, stratejik ve jeostratejik olarak önemli su yollarının, denizlerin, enerji kaynaklarının,  yer altı madenlerinin, tarım alanlarının oldukça zengin olduğu üç kıtanın yani Asya, Avrupa ve Afrika’nın kesişim alanında bulunmaktadır. Yine bu ...

GÜÇLÜ VE BÜYÜYEN BİR SANAYİ İÇİN DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR / Bekir Kurtuluş

“Sanayi devrimi 5.0” Muhtemelen bu makaleyi okuyan ve sanayi ile doğrudan ilgisi olmayan birçok kişinin yanında sanayiciler içinden de azımsanmayacak bir kesim bu kavramdan bihaberdir. Bu konuya az sonra değinmek üzere bir kenarda tutalım ve dünyamızın dışına doğru kısa ...

ADİL BİR HUKUK DÜZENİ İÇİN DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR / Serdar Yılmaz

İnsanın sosyal ve toplumsal bir varlık olmasından dolayı hayatını düzenli bir şekilde devam ettirebilmesi, ancak ilişkilerini tanzim edecek ve toplumsal düzeni sağlayacak kurallar manzumesi ile mümkündür. Bu nedenle tarih boyunca her toplumun kabul ettiği farklı hukuk düzenleri ...

AİLE YAPISININ KORUNMASI İÇİN DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR / Musa Bayoğlu

Fakihlerin çoğunluğu evliliğin ibadet olduğu konusunda müttefiklerdir. Evlilik ve aile ile ilgili tüm hükümleri İslâm belirlemiştir ve bunlara Allah’ın emri olduğundan dolayı uyan her mümin bu amellerinden dolayı sevap kazanacaktır. Bu konuda İbnü’l Hümâm şöyle der: ...

DONANIMLI, AHLAKLI VE SORUMLULUK SAHİBİ NESİLLER İÇİN DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR / Dr. Abdurrahim Şen

Dünyamızı 1300 yıl kendisiyle imar ettiğimiz dinimizi hayattan ayıran ve onu vicdana hapseden laik fikirler “hayata, hangimizin daha güzel davranışlar sergileyeceğinin sınanacağı”1 bir yaşam alanı olarak bakmaya ayarlanmış zihinlerimizde çözücü bir etki yarattı. ...

BİREYİN VE TOPLUMUN MUHAFAZASI İÇİN DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR / Mehmet Çetinbudak

İnsan, fıtratı gereği sosyal bir yaşam sürmek ve diğer insanlarla beşerî münasebetler kurmak zorundadır. Bu sebeple insan, tarihin bütün dönemlerinde bir arada yaşamış ve cemaî bir hayat sürmüştür. Toplumdaki fertlerin birbirleri ile münasebetler kurması insanda fıtraten ...

İNSANLARIN DÜNYA VE AHİRETİNİ KURTARMAK İÇİN DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR / Abdullah İmamoğlu

İnsanlığın bugün geldiği noktada insani ve ahlaki standartlardan bahsetmek çok da tutarlı değildir. Gayri insani ve ahlaki ne varsa maalesef hayatımızı kuşatmış vaziyette. Dünya genelinde gerçekleşen hırsızlık vakalarının, gayri meşru ilişkilerin, çocuk ...

KADININ HAK ETTİĞİ DEĞERE KAVUŞMASI İÇİN DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR / Tûba Sivren

Kadın; varlığı da yokluğu da imtihan olan…Kadın; geleceği yetiştiren…Kadın; huzur yolculuğunun vazgeçilmezi…Kadın; dünün ve bugünün değişmeyen mağduru…Kadın; haklarını sadece İslâm ile kazanan…Hayatının her anında, en çok alaka ve korunmaya muhtaç olandır, ...

İSLÂM KARDEŞLİĞİ VE ÜMMETİN BİRLİĞİ İÇİN DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR / Abdullah Dai

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا ...

İSLÂM ORDUSUNUN HEYBETİNİN GÖRÜLMESİ İÇİN MÜSLÜMANLAR HİLÂFET’E MUHTAÇTIR / Murat Savaş

İslâm dini inzal edilmeye başlayıp Rasul Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mekke’de daveti taşımaya başlamasından yaklaşık on üç yıl sonra muvaffak olup İslâm’ı tatbik edecek bir devlet gücüne Medine’de sahip olmuştur. İslâm Devleti, devlet olması hasebiyle iktisat, ...

SAĞLIKLI KALKINMA VE GÜVENLİ BİR YAŞAM İÇİN DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR / Aydın Usalp

İlk insandan bugüne ve kıyamete kadar bütün insanların bu kısacık dünya hayatındaki en büyük talepleri kalkınma ve emniyettir. Çünkü hayat kısa ve bu kısa dünya hayatı süresince insan, bekasını sağlamak, neslini devam ettirmek ve tedeyyününü/dindarlık içgüdüsünü ...

TARİHİN TEKERRÜRÜ İÇİN DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR / Mustafa Küçük

وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ “…Kiminiz kiminize düşman olarak inin!..”1 emir ve fermanıyla başlayan hayat süreci, tarihî seyri içinde günümüze gelene dek binlerce alt üst oluşlara şahitlik yapmıştır.Âlemlerin ...

FİTNE, FESAT VE İÇ SAVAŞLARIN SON BULMASI İÇİN DÜNYA HİLÂFET’E MUHTAÇTIR / Cahit Toprak

“İslâm coğrafyası” veya “İslâm dünyası” derken neyin, kimin ve hangi sınırların kastedildiği gerçekte muammadır. Bu tanımlamaların coğrafik sınırlarla elbette bağlantısı vardır. Ancak bu lafızların kim tarafından kullanıldığının önemi çok büyüktür. ...