DERGİMİZİN 144. SAYISI

Mart 2018

TAKDİM / Editör

İnsanlık tarihi boyunca toplumlar kriz, kaos, savaş, isyan, direniş gibi farklı hadiselerle değişim ve dönüşüm geçirmişlerdir. Değişim ve dönüşümün temelinde yatan saiklerin ise ya yönetimsel ya da iktisadi problemlerden kaynaklandığı görülür. İnsanların ...

İKTİSAT NEDİR? İKTİSADİ DÜŞÜNCELERE DAİR MÜLAHAZALAR NELERDİR? / Aydın Usalp

İktisat kelimesi köken olarak Arapça bir kelime olup “Tam hedefe yönelme, doğru yol, amaca uygun, mutedil.” anlamlarında kullanılmaktadır. Bir hadiste Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:لاَ يَعُولُ مَنِ اقْتَصَدَ “İktisat eden ...

SÖMÜRÜYE DAYALI KÜRESEL MALİ SİSTEMİN TEK ALTERNATİFİ İSLÂM’IN EŞSİZ MALİ SİSTEMİDİR / Haluk Özdoğan

Kâfir Batı’nın 200 yıldan uzun bir zamanda hedeflediği en önemli mesele, İslâm ümmetinin bir daha eski gücüne, azametine kavuşmamasıdır. Bu çok yönlü bir hedeftir elbette. Sadece Müslümanların kalkanı olan Hilâfet’in yok edilmesi yeterli olmamıştır. Önemli olan ...

HAYATI YAŞANMAZ KILAN KAPİTALİST İKTİSAT MODELİNİN TEMEL HATALARI / Erkan Aladağ

Gittikçe kötüleşen bir ekonomiyle karşı karşıyayız. Ekonomi kötüye gittikçe de etkilenen her zaman olduğu gibi kapitalist sistemlerde halk olmaktadır. Bırakın birikim yapmayı, kapitalizm insanları öylesi bir mahkûmiyete terk etmiş ki artık çevremizdeki herkes “yarın ...

KAPİTALİZM ÇÖKÜYOR! ZİRA KENDİ ESASLARINI ÇİĞNİYOR! / Emrah Akay

İdeoloji; en sade tanımıyla bir insan tarafından ortaya çıkan fikirler, hükümler, hayat tarzı ve sorunlara çözüm üretme yollarının toplamıdır. İnsan herhangi bir ideolojiyi ya içinde bulunduğu toplumsal koşullardan dolayı kendi dehasıyla ya da ona bir başkası ...

DEVLETLERDEN DAHA ZENGİN OLAN BRUJUVANIN HALKA SÖYLEDİĞİ DEMOKRASİ YALANI / Ahmet Sapa

Günümüzde küreselleşmenin kitle iletişim araçları, teknik, teknoloji ve siyaset üzerindeki etkisinden çok daha fazlası ekonomi üzerinde ortaya çıktığı yadsınmayacak bir gerçektir. 20. yüzyılın başında dünya üzerinde belli başlı birkaç devlet mevcut iken 20. ...

KAPİTALİZMDE TEMEL İHTİYAÇLARIN DOYURULMASI VE NÜFUS SORUNU / Kurtuluş Sevinç

İktisatla ilgili hemen hemen her konuda geçen “kıt kaynaklar” ve “sınırsız ihtiyaçlar” sözü kapitalist iktisat nizamının temel düşüncesini oluşturur. Buradan hareketle de kapitalist iktisat nizamı üretimin artırılmasını esas alır, ona önem verir.  İktisat ...

FİYAT VE FİYATIN ÜRETİM, TÜKETİM VE DAĞITIM SÜREÇLERİNDE OYNADIĞI ROL / Cavit Karaca

Vahşi kapitalizmin gaddarlığını ve zulmünü her alanda hissediyoruz. Özellikle iktisadi alanda bu daha da barizleşiyor. Gizlenen ve teğet geçtiği söylenen ekonomik krizler aslında ne gizli kalıyor ne de teğet geçiyor. Bunu sadece asgari ücretle çalışanlar, dar gelirli ...

KAPİTALİZMİN SÖMÜRÜ ARAÇLARINDAN BORSA SİSTEMİ / Kadir Kaşıkcı

Borsa denildiği zaman hepimizin aklına hisse senetleri gelmektedir. Ancak borsa tarihi, tarım ürünleri, değerli madenler ve sanayi metallerinin alınıp satılmaya başlandığı dönemler kadar eskidir. Bugün emtia dediğimiz bu ticari malların alınıp satılması için çok eski ...

GSMH, KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR VE ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA SAÇMALIĞI / Ahmet Sivren

Kapitalizmin hâkimiyetindeki dünyada ekonomik sorunlar da diğer sosyal sıkıntılar gibi insanlığın başlıca problemleri olarak barizleşmekte bugün. İnsanlar geçim sıkıntısından yakınmakta, gelirlerinin yetersizliğinden biçare alternatif gelir kaynakları aramaktalar. Bu ...

DAHA FAZLA ÜRETİM ADINA KAPİTALİZM DÜNYAYI İFSAT ETTİ / Hakkı Eren

İnsana, hayata ve iktisada dair doğru tespitlerde bulunamayan kapitalizm, içerisinde yaşadığımız dünyanın yaşanmaz bir hâle gelmesindeki en büyük etkendir. Kapitalizm ideolojisi dünyaya kaos, sömürgecilik ve fakirlikten başka bir şey verememiştir. Bir türlü doymak ...

KAPİTALİZMİN TEK ESASI SÖMÜRGECİLİKTİR / Prof. Dr. Muhammed Malkawi

Mali kriz kapitalist dünyanın yeni bir olgusu değildir. Bilakis ABD ve Avrupa, son yüz yılda birkaç durgunluk ve çöküntü yaşadı. Geçmişin tüm kriz ve kargaşasının aksine hisse senedi ve emtia piyasaları 2008 yılında dibe vurduğunda, kapitalizm ciddi biçimde hasta olarak ...

İSLÂM'IN ÜRETİMİ ARTIRMA ÇABALARI / M. Hanefi Yağmur

Üretimi, toprağın altında ve üstünde, göklerde, denizlerin altında ve üstünde var olan nesnelerin insan fıtratında var olan ihtiyaçların karşılanmasına uygun bir hâle getirilmesi şeklinde tarif edebiliriz.İnsan, hayat ve kâinatın mutlak yaratıcısı olan Allah insanı ...

HİLÂFET DEVLETİ’NİN İKTİSADİ SİYASETİ / Mahmut Kar

Her devletin iktisadi politikası-siyaseti bağlı olduğu ideolojinin temelleri üzerine kuruludur. Bu sebeple herhangi bir ideoloji üzerinde yürümeyen ülkeler ne iktisadi ne siyasi ne hukuki ne de içtimai politika belirleyemez. O ancak kendisi üzerinde nüfuz sahibi olan ideolojik ...

HİLÂFET DEVLETİ’NDE VERGİ KİMLERDEN ALINACAK? / Cahit Toprak

Vergi, “amme menfaat ve işlerinin tanzimi mevzu bahis olduğu hususlarda, fertlere yüklenen bir mükellefiyet”[1] olarak tarif edildiği gibi "umumi masrafların yükünü fertler arasında dağıtmak için başvurulan bir usuldür"[2] diye de tarif edilmektedir. Tarihin ...

HİLÂFET DEVLETİ’NDE PARA SİSTEMİ / Murat Savaş

Kimileri İslâm’ı ruhani, mistik bir din gibi algılasa, algılatsa ve yaşasa da hayatın her alanını kuşatan ideolojik bir nizam olarak şimdilik kitaplar içerisinde duruyor. Allah Subhanehu ve Teâlâ’dan duamız odur ki, bizleri bu kapitalist ideolojiden kurtarıp Hilâfet ...

HİLÂFET DEVLETİ’NDE MALİ KAYNAK SIKINTISI NASIL ÇÖZÜLÜR? / Yusuf Yavuzkan

Hilâfet Devleti’nin gelirleri ve bu gelirlerin harcanacağı yerler yalnızca şer’î hükümlere göre belirlenir ve değişmez. Ne gelirler ne de harcamalar konusunda aklî görüşlere başvurulmaz. Zira şer’î hükümler bu konuyu açık ve net olarak beyan etmiştir.Devletin ...

KAPİTALİZM SADECE FAKİRLEŞTİRMİYOR, İNSANA DAİR NE VARSA YOK EDİYOR / Mehmet Çetinbudak

Kapitalizmin, dünya üzerinde bulunabilme ihtimali olan üç ideolojiden biri olduğunu biliyoruz; hayata, hayatın öncesine ve hayatın sonrasına bir bakış ortaya koyan, nereden geldim, nereye gidiyorum, niçin varım sorularına cevap veren üç ideolojiden biri olduğunu biliyoruz. ...

İKTİSADİ KALKINMA ANCAK İSLAM’IN İKTİSADİ NİZAMI İLE GERÇEKLEŞİR / Hakan Bolat

“İktisadi kalkınma” diğer adıyla “kalkınma iktisadı”, 1950-60 yıllar arasında oldukça popüler bir araştırma alanıydı. Ancak kapitalizmin sömürüden ve krizlerden beslenen iktisadi yapısı nedeniyle, iktisadi yaşamda teorik bir bilgiden öteye geçemedi. Günümüz ...

HİLÂFET DEVLETİ’NDE KAMU MÜLKİYETİ / Dr. Âyed Fadl Eş-Şa’râvî

Kamu mülkiyeti şeriatın, insanların aralarında ortak olduğunu şeriatın nassla belirlediği hususlardır. Bunun ferdî olarak sahiplenilmesi yasaktır.[1] O tüm insanlara ait bir mülktür ve onlar üzerinde dondurulmuştur. Yaşayan herkes ve kıyamete kadar gelecek tüm insanlar ...