DERGİMİZİN 145. SAYISI

Haziran 2018

TAKDİM / Editör

Âlimlerin yeri İslâm ve Müslümanlar için bir başkadır. Kul, ilmi kuşandıkça Allah’la olan bağını kuvvetlendirir ve ilmi onu, dinin emirlerinde itaate ve hükümleri yaşamada hassasiyete ulaştırır. İşte olması gereken âlim modeli de budur; ilminin kendisini ...

NEBİLERİN VARİSİ OLAN ÂLİMLER HİLÂFET KONUSUNDA İTTİFAK EDİYORLAR / Hakkı Eren

Efendimiz SallAllahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki:اْلعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأنْبِيَاءِ “Âlimler Nebilerin varisleridir.”[1] Öyleyse hatemü’l enbiya olan Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’den sonra yolunu şaşıran insanları yeniden sırat-ı ...

OSMANLI DEVLETİNDE ULEMANIN ROLÜ / M. Hanefi Yağmur

Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Mekke’den Medine’ye hicret etmesiyle kurulan İslâm Devleti’nin ilk günlerinden Osmanlı Hilâfeti’nin ilga edildiği 3 Mart 1924 tarihine kadar geçen sürede kaim olan İslâm devletlerinin tümü İslâm ile hükmetmiştir. Yaklaşık ...

CUMHURİYET DÖNEMİ ÂLİMLERİN İMTİHANI / Aydın Usalp

Şüphesiz bütün insanlık, kıyamet gününe kadar İslâm ile muhatap ve mükelleftir. Hitaba olumlu anlamda cevap verenler “Müslüman” olup, İslâm ile mesuldür. Ancak bütün Müslümanlar, İslâm’ı öğrenme ve anlamada birbirinden farklılık arz ederler. ...

ULEMA VE SİYASET / Serdar Yılmaz

Hak ile batılın, doğru ile yanlışın birbirine karıştığı, karanlığın alabildiğine yayıldığı günümüzde Müslümanların en çok ihtiyaç duyduğu şey, yolu aydınlatacak bir ışık ve ayırıcı bir furkandır. İnsanoğlu her ne zaman karanlığa gömülüp, ...

TARİHTE ÂLİMLER VE YÖNETİCİLER / Abdullah İmamoğlu

Genelde bir şeyin kıymeti kaybedildiğinde anlaşıldığı gibi âlimlerimizin değerini de elimizden yitirdiğimizde anladık. Adil ve râşit yöneticilerin kıymetini de aynı şekilde kaybettiğimizde anladık. Ama tüm bunlar ümmete o kadar pahalıya mâl oldu ki bunun tarifi ...

ULEMÂNIN KONUMU VE KANATLARININ ALTI / Mehmet Göktaş

Eğer işin içinde âlimler varsa, şûra varsa, görüş alışverişi varsa İslâm adına yürütülen çalışmaların, yapılan faaliyetlerin isabetli olduğuna dair insan daha çok mutmain oluyor, güven duyuyor.En azından yarın Rabbimize hesap vereceğimiz zaman elimizde bir ...

GELENEKÇILER VE MODERNISTLER ARASINA SIKIŞAN İLİM / Musa Bayoğlu

İslâm kültürünün kaynakları Kuran, Sünnet, Sahabe’nin icmaı ve şer’î kıyastır. Müslümanlar bu kaynaklara bağlı kaldıkları, hayat nizamı olarak tatbik ettileri sürece asla mağlup olmadılar ve izzetli yaşadılar. Kâfirler, Müslümanların bu gücünün ...

İLMİN İZZETİ HAKKI HAYKIRMAKTIR / Esad Mansur

Allah Celle Celâlehû şöyle buyurdu: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء “Şüphesiz ki Allah’tan hakkıyla korkanlar ancak âlimlerdir.”[1]Bu ayet ilme ve ilim sahibi olanlara yüksek değer vermektedir. Burada usulü ...

SARAY MOLLALARININ TEMEL VASIFLARI / Mustafa Çelik

Âlimler dirilmeden ümmet dirilmez. Âlimlerin dirilişi aynı zamanda zalim ve zorbalar karşısında ümmetin de direnişidir. Yeryüzünde “hakkı söyleme”, “hakkı gizlememe”, “hakkı söylemekten geri durmama” gibi hususlar bağlamında “Allah âlimlerden ...

ÂLİM BİRLİKLERİ NE İŞE YARAR NE YAPARLAR / Ahmet Sapa

Toplumların, zulüm yönetimleri altında, tarihte görülmemiş zorbalık, ifsat ve saptırmalara maruz kaldığı; insanlık, onur ve haysiyetinin, kanı ve canının, eman ve güvenliğinin, mal ve servetlerinin, ahlak ve şerefinin, din ve değerlerinin adeta hiçe sayılıp ayaklar ...

İSLÂM TOPLUMUNDA ULEMA, ULEMAMIZ İLAHİ BİR RAHMETTİR / Yalçın İçyer

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ “Senden önceki peygamberlerimiz de kendilerine vahiy ...

GÜNCELLEŞTİRME DENİLEN DİNE MÜDÂHALE / Ahmet Kalkan

(Bismillâh, elhamdu lillâh, ve’s-salâtu ve’s-selâmu alâ rasûlillâh) Egemenliği ellerinde bulunduran tâğutî güçler, İslâm'ın sosyal ve siyasal hayata hâkim olmaya kalkmasını daima kendi şeytani çıkarları için tehlikeli görmekte ve İslâm'ı gündeme getiren ...

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ NE YETİŞTİRİYOR? / İlyas Kösem

“Deizm Allah’a imanda samimi insanların yoludur.”“İki yüz elli, hadi bilemediniz üç yüz elli ahkâm ayetinin lafzî anlam sınırları dâhilinde, miladi 632 yılından kıyamet gününe kadar dünya üzerinde ortaya çıkacak bütün beşerî, içtimai, hukuki, iktisadi ...

MEDYATİK HOCALARA BİRKAÇ SORU / Dr. Abdurrahim Şen

Nazizm, Faşizm, Japon askerî gücü, Bolşevizm ve Sovyet İmparatorluğunu mağlup ettiğimiz gibi İslâm’ı mağlup edemeyiz. Çünkü İslâm 1400 yıl boyunca insanların benimsediği bir inanç olarak kalmayı başarmıştır. Bugün de 57 ülkenin halkları üzerinde belirgin bir ...

DİNDAR NESİL KİM TARAFINDAN NASIL YETİŞTİRİLECEK? / Mahmut Kar

Dindar sözcüğü isimlerin başına kullanılan bir sıfattır.  Örneğin “dindar adam”, “dindar kadın”, “dindar genç” ya da “dindar nesil” dediğimizde bir sıfat tamlaması yapmış oluruz.  Din Arapça bir kavram olmasına rağmen “dindar” kavramı din ...

ÂLİMLER: UYANIK VE SEÇKİN ZÜMRE / Kurtuluş Sevinç

Bilindiği üzere Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’den sonra Hilâfet Devleti sırasıyla Emevilerin, Abbasilerin, Memlüklerin ve Yavuz Sultan Selim eliyle de Osmanoğulları’nın yönetimine geçmişti. Her ne kadar günümüzde bu saydığım hanedanların her biri birbirinden ...

TOPLUMSAL DEĞİŞİMDE ÂLİMİN MİSYONU / Süleyman Uğurlu

İnsanlar bir nizam içerisinde hayatlarını devam ettirdiklerinde toplumsal iş paylaşımı doğal bir seyirde ortaya çıkacaktır. Bu iş paylaşımı insanların sahip olduğu ve birçoğu yaratılıştan kendisine verilen özellikleri doğrultusunda farklılıklar arz edecektir. ...

ÂLİMİN YARDIMCISI HALK, HALKIN HAMİSİ ÂLİMDİR! / Hakan Bolat

Yaşamakta olduğumuz kadim coğrafyanın şiarlarından birisi de ilim sahibi kimselere hürmet gösterilmesi, sahiplenmesi ve yardımcı olunmasıdır. İslâm kültürü bu coğrafyada yaşayan insanların kodlarına, ilim sahibi kimseye hürmet edildiği zaman Rasulullah SallAllahu ...