DERGİMİZİN 147. SAYISI

Aralık 2018

TAKDİM / Editör

Adaletin ikame edildiği/edilmesi gerektiği kurumlar olarak yargı mekanizması, neredeyse insanlıkla yaşıt bir olgu olmakla birlikte kurumsallaşması ve günümüz modern tarzına kavuşması; tarihsel süreç içerisinde, toplumdan topluma değişerek ve -genellikle- gelişerek ...

TÜRKİYE'DE ADALET VE YARGI SENDROMU / Süleyman Uğurlu

Haksızlığa uğrama duygusu insan psikolojisinde derin izler bırakır. Öyle ki bu duygunun hâkim olduğu zamanlar kişilik bozuklukları dahi yaşanabilmektedir. Sanırım bu gerçekliğe en güzel örnek Habil ile Kabil kıssasıdır. Kabil, Allah’a adamış olduğu kurban kabul ...

HAK, HUKUK VE ADALET / M. Hanefi Yağmur

Bu yazımda “Hak, Hukuk ve Adalet” konusunu ele almaya, bu kavramların sözlük ve ıstılahî anlamlarını, Kur’ân ve Sünnet’te kullanılışlarını ve konumuzla alakalı olan yönlerini irdelemeye çalışacağım.Hak kavramının bizzat kendisi başlı başına uzun bir makale ...

SUÇ VE CEZANIN HUKUKİ MAHİYETİ VE İSLÂM’A GÖRE SUÇ VE CEZA / Av. Hüseyin Kurşun

SUÇSuç, toplumsal bir olay olunca, çeşitli bilim dallarını inceleme konusu olduğu açıktır. Her bilim dalı kendisine özgü özellikleri dolayısıyla değişik bir suç tanımı verir. Hatta ceza hukukunda bile, suç değişik şekillerde tanımlanabilir. Biz burada her bilim ...

ADALET SİSTEMİNİN YAPISAL SORUNLARI VE YENİDEN YARGILANMA KURUMU / Av. Mehmet Okatan

Hakim ve Savcı ile Diğer Yardımcı Personel Sayıları Türkiye’de yargının yapısal sorunları denildiğinde ilk akla gelen mahkemelerin ve savcıların iş yoğunluğu, buna karşı hakim, savcı ve diğer yardımcı adliye memurlarının azlığı sorunundan bahsedilir. Bu yaklaşım ...

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ MÜ, REJİMİN BEKASI MI? / İbrahim Er

Farklı şekillerde tanımları bulunsa da hukuk: “Bir toplumda; devletin ve kurumlarının işleyişini, bu kurumların birbirleriyle olan alakalarını, devletle bireylerin ve bireylerin de birbirleri arasındaki hak ve sorumluluklarını düzenleyen kurallar bütününün, yine devlet ...

TÜRKİYE’DE MAHKEMELERİN SERENCAMI / Av. Mustafa Kocamanbaş

Türkiye Cumhuriyeti resmî olarak 1923 yılı 29 Ekimi’nde kuruldu. O gün itibarı ile rejim değişikliği yaşandı ve yeni bir rejim ile; cumhuriyet rejimi ile yeni bir devlet olarak yola devam edileceği, Mustafa Kemal tarafından açıklandı. Ancak bu tarihten daha önce, Temmuz 1923 ...

TÜRKİYE’NİN SUÇ BİLANÇOSU / Osman Yıldız

Âdem Aleyhi’s Selam’dan bugüne tüm insanoğlu aynı özelliklere sahiptir. İnsan da diğer varlıklar gibi saf ve temiz bir şekilde doğar. Eylem, fonksiyon ve bunların sonuçları açısından o nötr bir noktadadır. İnsanın doğal yapısı ile kâinata hâkim olan ve “tabiat ...

İSLÂMİ YARGIDA USÛL VE ESASLAR / Abdullah İmamoğlu

Toplumsal bir varlık olan insan, diğer insanlarla kurduğu doğal alaka sonucunda alakalarda/ilişkilerde bazen ahenkle karşılaşabildiği gibi bazen de anlaşmazlıklarla karşılaşabilir. Taraflar arasında zuhur eden anlaşmazlıkların giderilmesi yine huzurlu ve emin bir ortamın temin ...

İDAM MI, KISAS MI? / Kurtuluş Sevinç

Geçmişten Günümüze Bir Cezai Uygulama Olarak İdamİdam; bir suçun karşılığı olarak mahkûmun hayatına son verilmesi şeklindeki ceza türüdür. Bu ceza geçmişte birçok çeşidiyle birçok toplum tarafından kullanılmıştır. Günümüzde de ellinin üzerinde devlette hâlen ...

İSLÂM’DA CEZA HUKUKU / Kadir Kaşıkcı

İslâm hukukunda cezalar, fertIerin ıslahı, toplumun himayesi ve düzeninin korunması için konulmuştur. Allah'ın koyduğu bütün hükümler, insanların menfaati içindir. İnsanların suç işlemelerini gözleyip onlara ceza uygulamak, İslâm hukukunun ruhuna aykırıdır. İslâm ...

TÜRKİYE'DE HİZB-UT TAHRİR YARGILAMALARININ DÜNÜ BUGÜNÜ VE YARINI / Mahmut Kar

Türkiye'de dünden (Cumhuriyet’in kurulmasından) bugüne bağımsızlığı hep sorgulanan yargı sistemi, 17 Aralık 2013 süreci ile başlayan gelişmelerden sonra güvenilirliğinin ve herkes için adilliğinin olmadığını çok net şekilde göstermiş oldu. Cumhuriyet’in ...

GECİKEN ADALET ADALET MİDİR? / Ahmet Sapa

İnsanlık tarihi boyunca hak ve batıl mücadelesi var olagelmiştir. Bu mücadele içerisinde hak; adalet, eman, emniyet, güven ve huzur ile bütünleşirken, batıl ise zulüm, zorbalık ve hukuksuzluk ile cisimleşmiştir. Hz. Adem’den günümüze değin tevhid mücadelesi aynı şekilde ...

MEDENİ KANUN AİLEYİ YIKIYOR / Gamze Gürsoy

Bazı çağdaş entelektüellerin iddia ettiği gibi Müslüman toplumlarda baş göstermiş vahim çürüme, buna bağlı olarak aile kurumunun hızla dağılması, sosyal hayatta huzur ve ahengin kaybolması, anneliğin değersizleşmesi, aile içi ve kadına karşı şiddet gibi musibetler ne ...

DÜŞMAN CEZA HUKUKU / Aydın Usalp

Aslında her şey, insanın kendisini “ilah” ve “rab” yerine koyarak, hayat nizamını belirleme hakkını kendisinde görmesi ile başladı. Nizam belirleme hakkını kendisinde görenler hep zulmün meydana gelmesine sebep olmuşlardır. İnsanların, yaşarken dikkate aldığı “iyi ...

ADİL BİR YARGI DÜZENİ İNŞA ETMENİN ZARURETİ / Av. Kaya Kartal

(I)Bilindiği üzere bazı MHP milletvekilleri tarafından hazırlanan ve kamuoyunda af kanunu olarak isimlendirilen, “Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi” başlıklı kanun teklifi 24.09.2018 ...

MAHKEME DİYALOGLARINDAN HUKUKSUZLUK MANZARALARI / Ahmet Sivren

Cumhuriyet yargısı, kurulduğu günden bugüne mahkemelerinde verilmiş haksız kararlarıyla kendinden sürekli söz ettirir olmuştur… Asli zihniyeti ve kuruluş felsefesi gibi Batı’dan ithal ettiği onca nizam da, üzerine zorla giydirilmeye çalışılan deli gömleği misali halk ...

YAŞASIN İLAHİ ADALET / Musa Bayoğlu

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى ...

TÜRKİYE’NİN İNSAN HAKLARI SORUNU VE SORUMLULUĞUMUZ / Rıdvan Kaya

Türkiye’de AK Parti iktidarı döneminde düşünce ve örgütlenme özgürlüğü alanının ne kadar genişlediği konusunda rivayet muhtelif. Bir tarafta özde hiçbir ilerlemenin gerçekleşmediğini savunanlar var. Bunlara göre makyaj malzemesi olmaktan ibaret düzenlemelerle göz ...