DERGİMİZİN 148. SAYISI

Mart 2019

TAKDİM / Editör

Aile toplumun temel taşıdır. Sağlam aile yapılarından oluşan toplumlar da güçlü toplumlardır. Bu anlamda İslâm aileyi korunması gereken bir kale olarak görür. Sömürgeci kâfirlerin dünyayı saran fasit ölçü ve mefhumları, fikrî saldırılar neticesinde İslâm ...

AİLE, ALLAH VE RASULÜ'NÜN KORUDUĞU BİR KALEDİR / Mahmut Kar

Müslümanların, hayatın her alanında geri kalmışlıkları somut bir realitedir. Geri kalmışlık ya da çöküş toplumun genelini kapsadığı zaman, bunun temel nedeni kesin olarak tektir. İnsanın düşüncesini ve kanaatini oluşturan başlıca inanç örgüsü (akidesi), insanın ...

AİLE İÇİ ŞİDDET SÖMÜRGECİ KAPİTALİST NİZAMLARIN BULAŞTIRDIĞI BİR HASTALIKTIR / Gamze Gürsoy

Şiddet tüm dünyada toplumsal bir sağlık sorunudur. Her ne kadar standartlaşmış bir şiddet tanımı olmasa da örneğin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) şiddeti; “Kişinin kendisine, bir başkasına, grup veya topluluğa yönelik kasten uyguladığı ve sonucunun ölüm, yaralanma, ...

DAĞILAN AİLELERİN ÇOCUK VE TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ / Yasmin Malik

İngiltere’de, aile hukuku konusunda 37 yıldan fazla bir deneyime sahip olan eski aile yargıcı Justice Coleridge, aile hayatının yıkılmasını küresel ısınmanın etkileri kadar yıkıcı olarak tarif etti. Bu durumu, toplumun her kesimini etkileyen bir sorun olarak tarif ederken ...

AİLEDE SEVGİ, SAYGI VE UYUMUN YOLU / Musa Bayoğlu

Allah Subhanehû ve Teâlâ'nın insanlığın iyiliğine ve değerlerine hizmet eden en eşsiz ilişkilerden biri de kadın ve erkek arasındaki ilişkidir. Bu ilişki, aile yapısını oluşturan diğer ilişki ve bağları kaynağıdır. Bu nedenle, istikrarlı ve başarılı bir şekilde ...

AİLENİN DAĞILMASINA YÖNELİK KİRLİ OYUNLAR / Fika Komara

Eski ticaret yöntemleri köhneleşmiş ve geçersiz sayılıyor. Dijital ekonomi ise küresel ticareti istikrarsızlaştırıyor. Böylesi bir ortamda son zamanların tartışılan moda terimlerinden bir tanesi “işlevsizlik” güncel psikoloji olmuştur. Ancak bu makalede işlevsizlik ...

BATI'NIN İSLÂM AİLE HUKUKUNA SALDIRISI / Emrah Akay

Bedhah Batı'nın İslâm'a ve Müslümanlara karşı yüzyıllardan beri süre gelen nefreti İslâm dinine karşı her türlü saldırısıyla dışa vurmaktadır. İslâm'ı karalar, hakkında yalanlar uydurur ve İslâm'ın çok evlilik, erken evlilik, miras hukuku ve boşanma gibi belli ...

CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE LAİKLEŞTİRİLEN İSLÂM AİLE HUKUKU / Zehra Malik

“Dinî ve millî inançların bağdaşmasından, İsveçli hukuk profesörü Gaston Jezz'in dediği gibi: Dünyanın en sağlam aile ocağı doğdu ve bu varlık hiçbir milletin tarihinde görülmemiş şekilde umumi hayatı inşa etti. Ben, Garplı bir aile hukuku profesörü olarak ...

EN NEFRET EDİLEN HELAL: BOŞANMA / Eylül Okur

İnsanı en mükemmel şekilde kuşatan, içgüdülerini ve uzvi ihtiyaçlarını en uygun şekilde düzene koyan, insanın karşılaştığı tüm sorunlara ve zorluklara en isabetli çözümleri getiren bir şeriat... İşte İslâm budur! Yaratıcının kulları için razı olduğu ve ...

EY GENÇLER TOPLULUĞU! İÇİNİZDEN EVLENMEYE GÜÇ YETİRENLER EVLENSİN! / Hakan Bolat

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ “Ey gençler topluluğu! İçinizden evlenmeye güç yetirenler evlensin!”[1]Allahu Teâlâ insanı yaratmış, evliliği çoğalmalarının ...

FEMİNİZM FİKRİ AİLE YAPISINI NASIL PARÇALADI / Hatice Yıldız

Kuzu Postuna Bürünmüş Kurt: FeminizmBundan yaklaşık olarak elli yıl önce “Modern Feminizm” fikrinin kurucusu olarak bilinen Amerikalı feminist Betty Friedan, yoğun talep gören “Kadınlığın Gizemi” isimli ünlü kitabında, ev hanımlarının kariyer yapma girişiminde ...

FASİT HUKUK SİSTEMLERİ KADINI VE AİLEYİ KORUYAMIYOR / Ahmet Sivren

İslâm ümmeti tek bir ümmettir. Pratikte ise 50'den fazla ulus devlete bolünmüş, her devletin kendi anayasası mevcuttur. İslâmi beldelerin çoğunda İslâm hukukunun öneminden bahsedilse de İslâmi hükümlerin tatbiki hususunda aralarında neredeyse hiçbir farklılık bulunmamakta, ...

İSLÂM'IN ANNELİĞE VERDİĞİ DEĞER / Selda Çiftçi

İslâm, kadınların başlıca görevi olan annelik ve ev hanımlığı rollerine büyük değerler yüklemiş, toplum içinde itibarını yüksek bir konuma getirmiş, annelik makamını yükseltmiştir. Çok sayıda İslâmi metin, evliliğe ve doğuma büyük mükâfatlar atfetmiş ve ...

KADIN, KOCASI İÇİN BİR SÜKÛN OLMALI / Fatih Doğdu

Allah Subhanehu ve Teâlâ değerli kitabında mahlukatı hakkında tefekküre ve tedebbüre, ayetleri ve mucizeleri hakkında akletmeye davet ederek hak ile batılın açığa çıkmasına ve Allah’ın onlar hakkında razı olduğu yolun takip edilmesine davet etmektedir. Allah’ın onlar ...

KADININ HAYATINDA AİLE ASILDIR / İlyas Kösem

Allah Azze ve Celle her birisine hayattaki doğal rolünü verecek şekilde adaletli ve her birinin tabiatıyla tam uyumlu bir şeriatla erkek ve kadın arasındaki sorumlulukları sağlam bir şekilde dağıttı. Öyle ki bunların rolleri arasında bir üstünlük veya yakınlık söz konusu ...

ÖRNEK MODEL; MÜSLÜMAN AİLE KURUMU / Abdulmelik Kılıç

Allah Subhanehû ve Teâlâ, Rasulünü hidayetle gönderdi ki, kulları için razı olduğu din olan İslâm, kullarının hayatlarını düzenleyen ve ona göre hayatlarını sürdürdüğü, kalkınmalarını sağlayacak bir hidayet olsun. İslâm bireyi, aileyi ve toplumu önemser ve korur. ...

LAİK BATI TOPLUMUNDA AİLELERİN ÇÖKÜŞÜ / Dr. Nazreen NAWAZ

Laik Batı Devletlerinde Aile Kurumunun Çöküşünün VakıasıBirleşik Krallık’ın Güneybatı İngiltere eyaletindeki aile mahkemelerinden sorumlu Yargıç Paul Coleridge, 2008 Nisan ayında “Resolution” adlı kuruluşun avukatlarına yönelik yaptığı bir konuşmada, ailelerin ...

SALİH BİR KOCA: RASULULLAH SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM / Nida Kurtuluş

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ “Andolsun ki, Rasulullah, sizin için, güzel bir örnektir.”[1]İslâm, Müslüman ailenin bina edilmesine büyük bir önem vermiş ve bu ilişkiyi Allah Subhanehû ve Teâlâ’nın ...

TV DİZİLERİ, AİLEYİ VE TOPLUMU İFSAT EDEN KİRLİ BİR ENDÜSTRİDİR / Pınar Çakır

TV yapımları, farklı eğilim ve yaş gruplarındaki insanların büyük bir ilgisini çekiyor. Bu ilgiyi gören TV kanalları çeşitli şekillerde yayınlar yapıyor, her kesimden insana hitap edebilen nostaljik ve modern filmler, yerel diziler, komik diziler, aşk dizileri, polisiye ...