DERGİMİZİN 149. SAYISI

Haziran 2019

TAKDİM / Editör

Kapitalizmin krizlere gebe iktisat nizamının dünyayı getirdiği durum malumunuzdur. Kapitalizm için krizler, özellikle iktisadi krizler hava, su gibidir. Zira kapitalizm krizsiz var olamaz. Dolayısıyla insanlığı huzur ve istikrardan mahrum bırakan kapitalizme, onun krizleri doğuran ...

KRİZLERİN KAYNAĞI KAPİTALİZMDİR / Dr. Abdurrahim Şen

Krizden bahis açıldığında sadece ekonomik gidişatta beklentilerin karşılanmaması, hedeflerin tutturulamaması ve refah seviyesinin düşmesi gibi maddi hususlardan söz ediliyor. Buna göre örneğin yaşadığımız ülkede GSMH 50 bin dolar seviyesinde olsa herhangi bir krizden söz ...

KAPİTALİZM DOĞASI GEREĞİ KUSURLU VE KRİZLERE GEBEDİR / Prof. Dr. Ahamed Kameel Mydin Meera

Kuşkusuz, özellikle ekonomi, siyaset ve çevre alanlarında bazı güçlü mega eğilimler yer almaktadır. Küresel olarak ekonomik ve parasal krizler çok sık gözlemlenirken jeopolitik gerilimler de her yerde artmaktadır. Bu yüzden, dünyanın hemen hemen her yerinde küresel uyanmalar ...

İKTİSADİ KRİZLERİN YEGÂNE ÇÖZÜMÜ İSLÂM’DADIR / Mahmut Kar

Dünya’da egemen olan kapitalist iktisadi sistem, çözümünü bir türlü bulamadığı krizlere bizatihi kendisi sebep olmaktadır. Kapitalizmin kriz üreten bu doğası gereği bugüne kadar dünyada birçok ekonomik kriz yaşandı. 1929 yılındaki Büyük Buhran, II. Dünya ...

İKTİSADİ VE MALİ KRİZLER / Prof. Dr. Muhammed Malkawi

İktisadi krizler kapitalizm açısından yeni bir şey değildir. Nitekim ABD ve Avrupa geçen yüzyıl içerisinde defaten durgunluk ve krizler geçirdi. Geçmişin tüm kriz ve kargaşasının aksine hisse senedi ve emtia piyasaları 2008 yılında dibe vurduğunda, kapitalizm ciddi biçimde ...

SOSYAL ADALET YANILTMACASI MI, SERVETİN İSLÂM’A GÖRE DAĞILIMI MI? / Hakan Bolat

Bu makalede laik-kapitalist ulus devletlerin mal ve hizmet paylaşımları sonucu ortaya çıkan gelir dağılımının yarattığı adaletsizlik ve yoksulluğun çözüm yolu olarak gösterilen sosyal adalet konusuna değineceğiz. Binaenaleyh laik-kapitalist ulus devletlerinin Fransız ...

BORSA VE BANKACILIKTAN KAYNAKLANAN SORUNLAR VE İSLÂMİ ÇÖZÜM / M. Hanefi Yağmur

Günümüz dünya ekonomileri için en temel yapılardan ikisi banka ve borsa sistemidir. Öncelikli olarak banka ve borsa sisteminin ortaya çıkışını ve işlevlerini ortaya koymak suretiyle konumuza başlamak istiyorum.BANKATarihi süreç içerisinde banka sisteminin ortaya çıkışı ile ...

DÜNYAYI SARAN DOLAR KRİZİNE ANCAK RÂŞİDÎ HİLÂFET DEVLETİ SON VEREBİLİR! / Abdullah Özer

Uluslararası para sistemi, 19. yüzyılın başından beri, Altın Esaslı Sistem, Altına Konvertibl/Dönüştürülebilir Para Sistemi ve Doların Altın karşılığı olmadan tek başına hüküm sürdüğü, yalnızca Dolar Sistemi olmak üzere, üç evreden geçmiştir. 19. yüzyılın ...

EN BÜYÜK EKONOMİK SORUN “FAİZ” VE İSLÂMİ ÇÖZÜMÜ / Suat Altıparmak

İnsanlık var olduğu zamandan beri, ekonomi meselesi her dönemin, en önemli kavramlarından biri olmuştur. Hayatını idame ettirmek gayretinde olan her insan, ihtiyaçları olan mal ve hizmetleri temin edebilmek için çeşitli mücadeleler vermiştir. İlkel zamanlarda avlanarak bu ...

İŞSİZLİK SORUNUNA İSLÂMİ ÇÖZÜM / Süleyman Uğurlu

Bilindiği üzere iktisadın kaynaklarından tarım, sanayi ve ticarette insan emeği aracılığı ile üretim yapılır. Toprağı eken, aleti kullanan, fabrikada imalat yapan, alışveriş işlemini gerçekleştiren varlık insandır. Bu nedenle insanın emeği servet kaynaklarından en ...

TARIM VE HAYVANCILIK SORUNUNA İSLÂMİ ÇÖZÜM / Aydın Usalp

Âdemoğlu hayatını idame ettirebilmek için vazgeçilmez bazı faaliyetlerde bulunmuştur. Bilindiği üzere, nebati ve hayvansal ürünlerin elde edilmesi ile ilgili yapılan bu faaliyetlere tarım denir. Yiyecek ya da hammadde elde etmek için hayvan yetiştirmek ve tarımla uğraşmak yani ...

ENFLASYON SORUNUNA İSLÂMİ ÇÖZÜM / Mehmet Çetinbudak

Makalenin en başında söylemekte fayda var: Enflasyon sorunu, İslâm’ın sorunu değildir. İslâm iktisadi nizamının “enflasyon” diye bir problemi yoktur. Enflasyon, kapitalist iktisadi nizamın getirmiş olduğu bir problemdir. Amacımız, kapitalizmi tedavi etmek değil onu ...

DAİMÎ VERGİLER, FATURALAR, EĞİTİM VE SAĞLIK GİDERLERİ OLMAYAN BİR EKONOMİ VAADİ / Serdar Yılmaz

Kapitalist iktisat nizamının, halkları yoksulluk, sefalet ve hatta açlığa mahkûm ettiği artık herkesin bildiği bir hakikattir. Yine tatbik edildiği tüm beldelerde sürekli krizlere sebep olduğu ve bu krizlere çözüm adına ortaya konulan hususların da bir müddet sonra daha ...

GELİR VE GİDERLERİ İLE İSLÂM’DA MALİYE / Kadir Kaşıkcı

Allah Subhanehu ve Teâlâ, Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem aracılığıyla İslâm’ı, bir hayat nizamı olarak gönderdi. Bu nizamı tatbik edecek ve bütün dünyaya taşıyacak bir devletin bulunması da gerekir. İslâm, bu devleti Hilâfet Devleti kılmış ve onu dünyadaki tüm ...

İSLÂM’DA MÜLKİYET VE MÜLKİYET ÇEŞİTLERİ / Yılmaz Çelik

Bir kimsenin malik olup, tasarruf edebildiği şeye mülk denir. Çoğulu ise emlaktır. Mülkiyet ise “mülk” veya “milk” mastarından bir isim olup, kişi ile eşya arasındaki ilişkiyi ifade eder. Nitekim mülk edinmek insanın beka içgüdüsünün bir gereğidir. Mülk edinme ...

İSLÂM’DA ŞİRKET VE ŞİRKETLEŞME TÜRLERİ / Kurtuluş Sevinç

Türkçede şirket, ticari ortaklık anlamına gelir. Ekseriyetle kapitalist iktisat nizamının hâkim olmasından kaynaklı tüm dünyadaki yasalarda ise “iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelerek emek veya mallarını müşterek bir amaçla bir sözleşme ile ...

ZEKÂT, ZEKÂT HÜKÜMLERİ VE İNFAK / Abdullah İmamoğlu

Zekât ve HükümleriZekât sözlükte; artma, çoğalma, arıtma, bereket ve övme anlamlarına gelir. Istılahi anlamda ise zekât şöyle tarif edilir: “Belli mal türlerinin belirli bir bölümünü, Allah Teâlâ’nın belirlediği bir kısım Müslümanlara mülk olarak vermektir.” ...

İSLÂM’IN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BUGÜN UYGULANABİLİR Mİ? / Haluk Özdoğan

Kuşkusuz bu başlık altında bir yazı kaleme almış olmak, Müslümanların bugün yaşadığı sahipsizlik kadar acı verici bir durumdur. Aynı şekilde İslâm’a inanan bir halka, İslâm’ın çözümlerinin bugün de uygulanabilir oluşunu izah etmek, ağırlıklı olarak ...

İSLÂM’IN SANAYİLEŞME HAMLESİ / Ahmet Sapa

İnsanoğlu, yaradılışından günümüze değin yaratılan şeylerle ihtiyaçlarını doyurmaya çalışmaktadır. Gerek savunma gerekse de saldırı amaçlı olsun güvenliği için aletlerden istifade etmek suretiyle bekasını muhafaza etmektedir. İnsan, yaşadığı çevrede edindiği ...