DERGİMİZİN 151. SAYISI

Aralık 2019

TAKDİM / Editör

Batı dünyası toplumları yönlendirmek ve insanoğlunu manipüle etmek için farklı alanlarda birçok kavram ihdas etmiş ve yaptıkları bu tanımlamalarla ifsat edici ideolojisini insan ve toplumlara tatbik edebilme imkânı bularak onu hayata geçirebilmiştir. İşte bu kavram ve ...

TANIMLAMA SORUNSALI BAĞLAMINDA İSLÂMCILIK VE SİYASAL İSLÂM NEDİR? / Serdar Yılmaz

Kavramlar, tanımlar ve mefhumlar insanların hayatlarını şekillendiren yol haritaları gibidir. İnsanların zihin dünyaları ve akliyet yapıları, tanımları yapılmış olan bu kavramlar ve vakıaları idrak edilmiş mefhumlar üzerinden şekillenir. Bunun üzerinden insan, eşya ve ...

DÜNDEN BUGÜNE İSLÂMCILIĞIN TARİHÎ KÖKLERİ / Dr. Abdurrahim Şen

Osmanlı devleti 17. yüzyıldan itibaren duraklama, 18. yüzyılda Batı karşısında başta askerî, bilim ve teknoloji alanında gerileme sürecine girmişti. 19. yüzyıl ise Batılılaşmanın somut adımları olan Tanzimat Fermanı (1839), Islahat Fermanı (1856), Kanun-ı ...

İSLÂMCILIK, İSLÂM’DAN VE MÜSLÜMANLARDAN NELERİ GÖTÜRDÜ? / İlyas Kösem

“Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldular.” şeklinde Müslümanlar arasında dolanan meşhur bir söz vardır. Bu söz Türkiye’de özellikle AK Parti ile sisteme iyice entegre olup nimetlerinden(!) faydalanmayı kendisine gaye edinen ama sözde İslâmcılığından da ...

İSLÂMCILIĞIN TÜRKİYE SERÜVENİ / Kurtuluş Sevinç

Yüzyıllardan beri Müslümanların fikriyatında gerçekleşmiş olan erozyon, onların problemlere dair çözümler sunmalarında sağlıklı bir İslâmi yaklaşım göstermelerine engel oldu. Gerek Hilâfet’in ilgası sürecinde gerekse daha sonraki süreçlerde duyguları İslâm ...

DÜNYADA İSLÂMCILIK / Osman Yıldız

Giriş:İslâm ümmeti son yüzyılda iki büyük sarsıntı yaşamıştır. Bu sarsıntıların en büyüğünde 1400 yıllık İslâm devleti, Hilâfet yıkılmış, ikinci büyük sarsıntı da ise Filistin topraklarına gasıp, işgalci, Yahudi varlığı, İngiltere’nin desteğiyle ...

BU MEZAR KİME AİT? İSLAMCILIK ÖLDÜ MÜ? / Abdullah İmamoğlu

Değişmeyecek Olan Gerçek; Hak-Batıl MücadelesiOsmanlı Hilâfet Devleti’nin kâfirlerin ve yerli adamlarının eliyle yıkılması hak-batıl mücadelesinin kırılma anlarındandır. Hak-batıl mücadelesinin tarih boyunca çok yansımaları olmuştur. Çünkü hak- batıl mücadelesi ...

İSLÂM’A ZIT FİKİRLERLE İSLÂMCILIK TASLAMAK / Ahmet Sapa

İki şeyden birinin var olduğu yerde, diğerinin olma ihtimali bulunmuyorsa buna zıtlık dendiği hepinizin malumudur. Yani gece-gündüz, hak-batıl gibi birinin olduğu yerde mutlak suretle diğerinin orayı terk etmesi veya ortadan kalkması gerekir.Tarihi insanoğlunun yaradılışıyla ...

İSLÂMCILIK GÜNÜMÜZ DÜNYASINA NELER SUNUYOR? HEDEFLERİ VE PROJELERİ NELER? / Cahit Toprak

İslâmcılık, kavram itibariyle ilk telaffuz edildiğinde kulağa hoş gelmese de, vakıası itibariyle İslâm ümmetinin yaşadığı travmadan kurtuluşun çıkış hamleleri olarak ortaya çıktığını görmekteyiz. Batı’nın modernist aklına inat daha gelenekçi, ılımlı ve ...

İSLÂMCILARIN BAŞARISIZLIKLARININ SEBEPLERİ VE DOĞRU KİTLELEŞMENİN ESASLARI / Salih Yıldırım

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ               “Bir toplum kendi özünde olanı değiştirmedikçe Allah ...

İSLÂMCILIK VE KÜRTLER / Aydın Usalp

Pek âdetim değildir ancak, müsaadenizle yazıma bir fıkra ile başlamak istiyorum. “Hac farzını eda ederken, Mekke’de bir grup Müslüman oturup sohbet ederler. Doğal olarak önce tanışma faslı olur. Birinci Müslüman, ismini ve nereli olduğunu söyledikten sonra Arap olduğunu ...

YEŞİL SERMAYE VE KAPİTAL İSLÂMCILIĞI / Mehmet Aydın

Kapitalizmin ana zihniyetini oluşturan menfaat ve onu ayakta tutan sermaye sahipleri gerektiğinde karşı oldukları kurumlara dahi menfaat gereği yönelebilmektedirler. Dinî hassasiyeti olanların dinî sebeplerden ötürü sistemin faiz çarkına girmediğini gören bazı sözde uyanık ...

İNZAL EDİLMİŞ “MÜSLİM/MÜSLÜMAN” ADIMIZI, ÜRETİLMİŞ “İSLÂMCI” KAVRAMI İLE DEĞİŞTİRMEK SAPMALARA KAYNAKLIK ETMİŞTİR / Mehmet Pamak

Her din ya da ideoloji, kendini özgün taşıyıcı kavramlarıyla ifade eder, tanımlar ve mesajını insanlara ulaştırır. Temel tanımlayıcı kavramlar, nötr değildirler; zihnine girdikleri, kendilerini benimseyerek kullanan insanları, kendi arka planındaki din, düşünce, felsefe ve ...

HANİ SÖZ VERMİŞTİK / Musa Bayoğlu

İlk insan ile birlikte ilk vahiy de insanoğullarına verildi. Her kavme bir peygamber gönderildi. İnsan bu dünyada vahye tabi olup olmama konusunda hep imtihan edildi. En son Allah Rasulü SallAllahu Aleyhi ve Sellem ile son din kâmil şekilde indirilmiş oldu. Allah Rasulü SallAllahu ...

DÜŞMANIN AÇTIĞI KAPI ONUN İSTEDİĞİ YOLA ÇIKAR / Yılmaz Çelik

Son asırda yaşayan Müslümanların, İslâm’ı miras alışları hayatta tatbik edecekleri pratik fikirler olarak değil, teorik, akademik, ütopik ve tarihî malumatlar şeklinde olmuştur. Bununla birlikte Batılı fikir ve görüşlerden etkilenmeleri, Batılıların bir kısım ...

TÜM ZAMANLARIN İDEAL SİYASİ SİTEMİ İSLÂM’DIR! / Mahmut Kar

“Mağlup, ebedi olarak galibin şiarını, kıyafetini, mesleğini, ahval ve âdetlerini taklit etmeye düşkünlük gösterir. Bunun sebebi şudur: Nefis daima kendisine galip gelen şeyde bir mükemmellik bulunduğuna inanır ve onun hizmetine girer. Mağlup ya galip olana saygı göstermek ...

YERLİ VE MİLLİ İSLÂMCILIK... TÜRK-İSLÂM SENTEZİ YA DA TÜRKLEŞTİRİLMİŞ İSLÂM / Haluk Özdoğan

Şüphesiz İslâm, âlemlerin Rabbi Allah Subhânehû ve Teâlâ tarafından kulu ve elçisi Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem vasıtasıyla tüm insanlık için gönderilmiş son din ve son şeriattır. Allah Subhânehû ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır:قُلْ يَٓا اَيُّهَا ...