DERGİMİZİN 154. SAYISI

Eylül 2020

TAKDİM / Editör

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yoğun bir gündem ve tartışmaların arasında açıldı. Müslümanların tarifsiz sevinç gösterileri altında farklı bir anlam kazanan bu açılış, beraberinde bir başka tartışmayı da gündeme getirdi: “Sıra Hilâfet’te mi?”Evet, Ayasofya ...

İSTANBUL’UN FETHİ VE YENİ BİR ÇAĞA KAPISINI AÇAN AYASOFYA / Ahmet Sivren

Küre-i arzda, bazı simge yerler vardır ki tüm insanlık bu simge yerlerin bu özellikleri üzerinde adeta ittifak etmiştir. Bu durum dün de böyleydi bugün de böyle… Bu simge yerlerden belki de en öne çıkanı dünün Konstantinapolis’i bugünün İstanbul’udur; İstanbul içinde ...

İSTİSMARA AÇIK AYASOFYA'NIN BİTMEYEN ÇİLESİ! / Mustafa Küçük

[اهْبِطَا مِنْهَا جَم۪يعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّۚ] “Kiminiz kiminize düşman olarak, hepiniz oradan inin.”[1] emir ve fermanıyla hak batıl mücadelesinin başladığı ilk günden beri her medeniyet egemenlik kurduğu coğrafyaya ...

AYASOFYA AÇILDI MI? AYASOFYA’NIN CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİN ŞER’Î YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ / Abdullah İmamoğlu

Ayasofya’nın 86 yıl aranın ardından cami statüsüne yeniden kavuşmasıyla Hristiyanlara/kâfirlere ait mabetlerin camiye dönüştürülmesi ya da fethedilen topraklarda kâfirlerin mabetlerinin statüsü konusu yeniden gündeme gelerek tartışılır hâle geldi. Kimileri Fatih Sultan ...

AYASOFYA’NIN YENİDEN CAMİYE ÇEVRİLMESİNİN SİYASİ ARKA PLANI / M. Hanefi Yağmur

“İstanbul elbette fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır, onu fetheden ordu ne güzel ordudur.”RasUlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in bu müjdeyi vermesinden sekiz asırdan daha uzun bir süre sonra H. 857 yılında İstanbul Sultan II. Mehmed tarafından ...

AYASOFYA’NIN İSTİSMARI VE ESASLAR ÜZERİNDEN BAKABİLMEK / Musa Bayoğlu

Bu topraklarda İslâm’ın aleyhine alınan hiçbir karar halk tarafından desteklenmemiş ve halka danışılarak alınmamıştı. Aksine oldu-bitti ile alınan kararlar halkın istek ve iradesine rağmen baskı ve zorbalık ile uygulanmıştı. Ayasofya Türkiyeli Müslümanlar için müzeye ...

AYASOFYA İLE DİNLER ARASI DİYALOG PROJESİNE YENİ UFUKLAR MI AÇILIYOR? / Ahmet Sapa

Elleriyle dinlerini tahrif eden Yahudi ve Hristiyanlar, dinlerini nefislerine binek edip dünyevi maslahatlar elde etme adına her türlü zulmün ve kötülüğün önünü açmışlardı. Kendi dinlerine karşı hiçbir tahriften geri durmayan Nasrani ve Yahudilerin bugünkü müntesipleri, ...

100’E ÜÇ KALA BİR YÖNETİM ŞEKLİ OLARAK “CUMHURİYET” / Serdar Yılmaz

Türkiye’de ne zaman Hilâfet tartışmaları yaşansa iktidar sahipleri her dönemde cumhuriyete bağlılıklarını ifade eden hamaset yüklü konuşmalar yaparlar. Bu durum cumhuriyetin kurulduğu ilk günlerden itibaren hep böyle olagelmiştir. En son geçtiğimiz temmuz sonu ve ağustos ...

CUMHURİYET FİKRİNE “FAZİLET” DEME CEHALETİ! / Aydın Usalp

Yaklaşık bir asırdır, Batı kültürünün etkisinde bırakılan bazı Müslümanların da ballandırarak, dillerine pelesenk ettikleri “cumhuriyet fazilettir” cümlesi M. Kemal’e ait bir ifadedir. Bu ifadenin tamamı şöyledir: “Cumhuriyet fazilettir, faziletli ve namuslu insanlar ...

CUMHURİYETİN BAŞKA BİR YALANI: EKONOMİK KALKINMA PLANI / Suat Altıparmak

Tarih boyunca yöneticiler, toplumları istedikleri bir çizgide tutabilmek, sevk ve idaresini yapabilmek ve hatta onları belirledikleri alana çekmek için inanç ve ekonomi kavramlarını aktif olarak kullanmışlardır. İslâmiyet’in doğuşu ile birlikte gerek inanç gerekse ekonomi ...

LOZAN HEZİMETİ ÜZERİNE KURULU CUMHURİYET’İN DIŞ POLİTİKA SERÜVENİ / Kurtuluş Sevinç

Türkiye’nin uluslararası arenada bağımsızlığının tanınmasını sağladığı iddia edilen fakat Batılı devletlerin İslâm toprakları üzerinde yapmak istediklerini rahat bir şekilde kabul ettirdikleri antlaşma olan Lozan Antlaşması’nın, yıllarca okullarda özellikle de ...

LOZAN TAPU SENEDİ Mİ YOKSA AĞIR İPOTEK Mİ? / Muhammed Emin Yıldırım

 Bildiğiniz gibi 24 Temmuz bizdeki adıyla “Lozan Barış Konferansı” Batılı kâfirlerin tabiriyle “Şark İşleri Konferansı”nın yıl dönümüdür. Konferansın ismi dahi hedefi barizleştirmesi ve konuyu sınırlandırması açısından önemlidir. Evet isminden de ...

CUMHURİYET VE EĞİTİMİN “KİRLİ” YÜZÜ / Hakan Bolat

Müslümanlar yüzyıllar boyunca hükmettikleri devletlerde eğitimin külli kaidesini “La ilahe illallah Muhammeden Rasulullah” olarak belirledi. Müslümanlar, dünya hayatındaki tüm fikirlerini bu fikrî kaidenin üzerine bina ettiler. Nitekim Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem, ...

TÜRKİYE’NİN 100 YILLIK BİTMEYEN HUKUK VE ADALET ARAYIŞI / Kadir Kaşıkcı

Sosyal bir varlık olma özelliği ile insan, her canlı gibi varlığını korumak ve yaşamını devam ettirmek ister. Varlığını korumak ve sürdürmek için de araçlara muhtaçtır ve bunları tek başına sağlayamaz. Yaşamın bir düzen içinde sürmesi ve devamlılığını ...

CUMHURİYETİN HİLÂFET DIŞINDA YIKTIĞI BAŞKA BİR KALE “AİLE” / Emrah Akay

İslâm ümmetinin son yüz yılını mercek altına aldığımızda görürüz ki en derin izi bırakan hadise Türkiye topraklarında cumhuriyetin kurulması olmuştur. Çünkü cumhuriyet rejimi kendisinden önce kaldırılan saltanatın bir sonucu, kendisinden sonra ilga edilecek ...

CUMHURİYETLE GELEN KADIN MODELİ / Sümeyye Avcı

İdeolojiler toplumsal düzeni sağlamak adına toplumun her kesimi için roller belirler. Anne modeli, baba modeli, yönetici modeli, tüccar modeli, işçi modeli vb. Bu hangi ideoloji olursa olsun değişmeyen bir hakikattir ve doğaldır. Bununla birlikte zamanın ve şartların ...

TÜRKİYE, DEĞİŞEN YENİ DÜNYA DÜZENİNE NE İLE GİRECEK? CUMHURİYET Mİ HİLÂFET Mİ? / Cahit Toprak

“Allah’ın izniyle korona virüsle savaşı kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Bu sebeple salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız.”Bu sözler Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ait. Burada bahsi edilen vakıanın özelde ...

21. YÜZYILDA HİLÂFET TARTIŞMALARI / Dr. Abdurrahim Şen

Ayasofya’nın açılmasının ardından Hilâfet tartışmaları başladı. Hilâfet’in gündeme geldiği tüm zamanların bilindik argümanları bu tartışmalar sırasında yine boca edildi. Yaşadığımız şehirleri, binaları, görkemli tünelleri, çılgın projeleri yapan, ...

AYASOFYA VE HİLÂFET / Mahmut Kar

Müslümanlar, Ayasofya yeniden ibadete açılınca tarihlerini ve İstanbul’un fatihi Sultan Muhammed Han’ı hatırladılar. Müslümanlar Ayasofya’yı Fatih’in kiliseden camiye dönüştürmesi gibi yeniden Ayasofya’nın ibadete açılmasının da İslâm’a ve Hilâfet’e bağlı ...