DERGİMİZİN 158. SAYISI

Eylül 2021

TAKDİM / Editör

Köklü Değişim Dergisi’nin Eylül 2021 sayısının konusu; “Hakikatin Ölçüsü Bilim mi, Vahiy mi?” Sömürgeciler bir ülkeye girip hükmetmekte kendilerinin hak sahibi olduklarını gerekçelendirmek için Doğu halklarının; tembel, vahşi ve kendini yönetmekten aciz ...

HAKİKATİN ÖLÇÜSÜ BİLİM Mİ, VAHİY Mİ? / Dr. Abdurrahim Şen

[اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَر۪ينَ۟] “Hak, Rabbinden (gelen)dir; öyle ise sakın şüphe edenlerden olma!”[1]Hakikat arayışı insan kadar eski bir olgu. Şu uçsuz bucaksız evrende insan, zifirî karanlık ...

BİLİM VE BİLİMİN SINIRLARI / Serdar Yılmaz

İnsanın içinde yaşadığı kâinatı bilme, tanıma ve ondan faydalanma çabası, insanlığın tarihi kadar eski bir süreçtir. Her dönemde insanlık, yaşadığı hayatı anlama ve anlamlandırma, çevresindeki eşyayı ve varlıkları tanıma, hayatını kolaylaştırmak için ...

KUR’AN HAYATIMIZIN NERESİNDE? / Abdullah İmamoğlu

Müslümanlar tarih sahnesinde gerek ekonomik gerek askerî gerekse de siyasi olarak, kısacası her alanda elde ettikleri başarıları aslında bir nevi sahip oldukları hayat iksirine borçludurlar. İslâm’ın temel kaynakları Kur’an, Sünnet ve bunların referans gösterdiği ...

DÜNDEN BUGÜNE DEĞİŞEN İSLÂM ALGISI / İlyas Kösem

İlklerin Kısa Bir SerencamıArap toplumu, kendisine İslâm ulaşıp kabullenmezden evvel, yeryüzünde hiçbir ağırlığı olmayan, başka milletler karşısında hiçbir şekilde hesaba katılmayan, Pers ve Rum imparatorluklarının gölgesinde yaşayan, kendi içerisinde ...

SEKÜLER DÜŞÜNCE İLE İSLÂM’A BAKIŞIN GETİRDİĞİ SORUNLAR / Melikşah Sezen

Dinî Bilgi Müslüman Zihinden AyrıldığındaHayata İslâm nazarıyla bakmak, zamanın ihtiyaç ve beklentilerini ıskalamayı yahut görmezden gelmeyi gerektirmez. Fakat hayata evvela zamanın ihtiyaç ve beklentilerini önceleyerek bakmak, İslâm’ın hükümlerini ıskalamayı yahut ...

KUR’AN’I ANLAMADA MODERNİST YAKLAŞIM SORUNU / Mehmet Akif Can

İslâm ümmeti asırladır dinin temel kaynakları arasında hadislere ikinci sırada yer vermiş, hem Kur’an’ı anlamada hem de Şâri’nin Kur’an’da özel bir amaca matuf olarak bırakmış olduğu bilinçli kanun boşluklarını doldurmada hadislerden ikincil bir kaynak olarak ...

İNSİ ŞEYTANLARIN YENİ SÖYLEMİ: KUR’AN İZAFİYET TEORİSİ / Şükrü Hüseyinoğlu

Âlemlerin Rabbine ve Hidayet Rehberi Kitabına Sınır Çizme Hadsizliğinin Bir Boyutu Olarak “Kur’an’ın Göreceliliği” İddiasıİnsanlar, tarih boyunca Rabbimizin yol göstericiliği karşısında temelde üç farklı yaklaşım içinde olmuşlardır. Rabbimizin yol ...

KİTAP'A UYMAK MI KİTABINA UYDURMAK MI? / Hakkı Eren

Bu başlığı okuyan bir kişinin ilk olarak aklına muhtemelen son yüzyılda Müslümanların içinde bulunduğu genel durum ve hastalıklı ruh hâli gelecektir. Zira uzun zamandan beri Müslüman halklar İslâm’a inanmakla birlikte, İslâm’dan uzak laik ve seküler toplumlar ...

TARİHSELCİLİK VE EVRENSELCİLİK KISKACINDA KUR’AN / Esad Mansur

18. yüzyılın sonlarına doğru, Fransız düşünürleri Tabii/Doğal kanun teorisini çıkardılar. Alevlendirdikleri devrim ile bunu benimseyip Fransa anayasasının ve kanunlarının kaynağı yaptılar. Bu kanun ve hukuku aklın gösterdiği sabit temellere dayandırıp insanların ...

KUR’ANCILAR / M. Hanefi Yağmur

[أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ ...

GELENEKÇİLER İLE MODERNİSTLERIN ORTAK NOKTALARI / Musa Bayoğlu

Hayatın doğası gereği hak ile batıl arasındaki mücadele Âdem Aleyhi’s Selam zamanına kadar geçmişe giden kadim bir meseledir. Bazı dönemlerde Allahu Teâlâ, Müslümanların güçlü olmalarını bazı dönemlerde ise kâfirlerin güçlü olmalarını takdir etmiştir. ...

FITRATA SAVAŞ AÇAN MÜFSİT BATI DÜŞÜNCESİ / Muhammed Emin Yıldırım

İnsanı, hayatı ve kâinatı yaratan Allah Subhânehû ve Teâlâ yarattığı tüm şeylerde belirli bir fıtrat var etmiştir. Fıtrat kavramı, İslâm literatüründe üzerine yoğun anlamlar yüklenen Kur’an ve Sünnet kaynaklı bir kavramdır. Yaratılışın özünü, ilke ...