DERGİMİZİN 159. SAYISI

Aralık 2021

TAKDİM / Editör

Türkiye gibi ülkelerde ideolojik faktör iktidarın belirleyicisi hiç olmamıştır. Algı yönetimini en iyi yapanlar yani duyguları en iyi tahrik edenler iktidara gelmiş ve algı yönetimindeki başarısı nispetinde iktidarda kalmıştır. Kuşkusuz iktidara geliş süreci doğal bir ...

MUHAFAZAKÂR DEMOKRASİ Mİ YOKSA DEMOKRASİ MUHAFIZLIĞI MI? / Serdar Yılmaz

AK Parti’nin 2001 yılındaki kuruluş programı ile Türk siyasi hayatının gündemine giren “Muhafazakâr Demokrasi” söylemi, 20 yıllık bir sürecin ardından bugün yeniden tartışılmaya ve sorgulanmaya başlanmıştır. O dönemde yayınlanmış olan parti programında AK Parti; ...

VEHİM VE GERÇEKLİK ARASINDA AK PARTİ’NİN İSLÂMCILIĞI / Mahmut Kar

14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan, 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan ilk Milletvekili Genel Seçimlerinden %34 oy alarak birinci parti çıkan ve iktidar olan AK Parti’yi, Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Muhafazakâr Demokrat” parti olarak tanımladı. Kendisini böyle tanımlıyor ...

HANGİ AK PARTİ? HANGİ DAVA? / Yılmaz Çelik

Sevgili okurlar bu makalemde size, umduklarını bulamayanların vakasını anlatacağım.İslâm ümmeti yitiği olan Hilâfet’ini kaybettikten sonra oradan oraya savruldu. Her ne zaman ümmet yitiğini tekrar bulmak istese, bu konuda kıyama kalkmak istese bir üst akıl hemen devreye ...

MUHAFAZAKÂR DEMOKRATLAR 20 YILDA NEDEN BİR ÖMER ÇIKARTAMADI? / Abdullah İmamoğlu

Modern Cahiliye ile Arap Cahiliyesi BenzerliğiAllah Azze ve Celle’nin Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’i elçi olarak gönderdiği asırda özelde Araplar genelde ise insanlık hayırdan, adaletten uzak karanlığın girdabında cahiliye bir hayat sürüyorlardı. Nam-ı diğer ...

ASIM’IN NESLİNDEN DEİZME EVRİLEN AK PARTİNİN GENÇLİK SİYASETİ / Emrah Akay

Her şey bir ideal, temiz bir hayal, saf bir beklenti ile başladı. Kazanılması gereken bir dava, kurtarılması gereken bir ümmet, yükseltilmesi gereken i’lâ-yi Kelimetullah vardı. Geçmişin hataları tekrarlanmayacak; yeni bir kimlik ve yeni bir gömlek ile yola çıkılacaktı. ...

AİLE KURUMU SON 20 YILDA NASIL PARÇALANDI, YOZLAŞTI, BAŞKALAŞTI? / Musa Bayoğlu

İslâm nizamının tatbik edilmesi; aile, nesil ve toplumun huzur, güven, mutluluk ve kalkınmasının temelidir. Osmanlı Devleti’nin kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı ile bu temel yıkılmış, aileler yıkılmaya, nesiller ifsat olmaya, toplum bozulmaya başlamıştır. İslâm’ı ...

KAPİTALİZMLE, KAPİTALİSTLERLE BİRLİKTE GEÇEN 20 YILIN EKONOMİ KARNESİ / M. Hanefi Yağmur

İnsan, hayatını devam ettirmek, kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için belli bir gelire sahip olmak zorundadır. Çoğu kere de insanlar sadece temel ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmez bunun çok ötesinde “lüks ihtiyaçlar” ...

AK PARTİ İKTİDARIYLA GEÇEN 20 YILDA EĞİTİM SİSTEMİNİN GELDİĞİ NOKTA / İlyas Kösem

Eğitim sisteminde istedikleri seviyeye gelemediklerini belli aralıklarla dile getiren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyib Erdoğan olmak üzere AK Partili yetkililerin, bu gerçeği dile getirirken kastettikleri seviyenin ne olduğu meçhule doğru yol aladursun biz yaklaşık 20 yıldır ...

GÜÇ ODAKLARININ ARKA BAHÇESİNE DÖNÜŞEN YARGININ ADALET DAĞITMASI MÜMKÜN MÜ? / Av. Mustafa Kocamanbaş

Türkiye’de yargı, Cumhuriyetin ilan edildiği günden bugüne çeşitli aşamalardan geçmiştir. Saltanat ve Hilâfet’in kaldırılması, Cumhuriyet’in ilan edilmesi sonrasında kurulan İstiklal Mahkemelerinde kendisini gösteren sistem, Türkiye yargısının temelini ...

AK PARTİ KÜRT MESELESİNİN ÇÖZÜMÜNDE BAŞARILI OLDU MU? / Mustafa Küçük

Kürt meselesinin rejimle ortaya çıkmış olması ve rejimin kasıtlı ürettiği bu meseleden beslenme siyasetinin rejim partileri tarafından tevarüs edilmesi meseleyi doğasına muhalif bir şekilde tanımlanmasında belirleyici olmuştur. Uzun süre tek parti cuntasıyla yönetilen ...

ÜMMET COĞRAFYASINDA AK PARTİ SİYASETİNİN TEMEL DİNAMİKLERİ VE İZDÜŞÜMLERİ / Muhammed Emin Yıldırım

İnsanların taşıdığı fikirler davranış ve ilişkileri açısından nasıl belirleyici ise devletlerin/hükümetlerin taşıdığı fikirler de uygulayacağı politikalar ve gözettiği hedefler açısından belirleyicidir. Bu bağlamda AK Parti’nin ümmet coğrafyasındaki temel ...

AK PARTİ’NİN RÜZGÂRI İLE SAVRULANLAR / Kurtuluş Sevinç

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından din-devlet ilişkilerinin dini yok gören ya da dışlayıcı bir laiklik anlayışı temelinde şekillendiğini hepimiz biliyoruz. Bu anlamda rejim dine ve dindarlara önceleri düşmanca sonra ise mesafeli yaklaşmıştır. Zira laikliğin en ...

20 YILDA TOPLUM İSLÂMİLEŞTİ Mİ, SEKÜLERLEŞTİ Mİ? / Mehmet Göçmen

Türkiye’de bir siyasi partiye oy verirken bireylerin siyasi tercihlerini en çok etkileyen ilk 3 şey şöyleymiş: Ekonomik vaatler, siyasilerin profilleri ve ideolojik kimlikler.[1] Hâl böyle iken ülke iktidarının ideolojik kimlikleri üzerinden, pratik yoz uygulamalarından, ...

MUHAFAZAKÂRLIK VE MÜSLÜMAN KİMLİĞİ / Kemal Songür

Mümin/Müslim; değerini ilahi öğretiden alır ve değer kabulünü/yüklemesini ilahi olana göre yapar.Muhafazakâr; atalar dinini/yolunu, yaşanıla geleni sorgulamaksızın içselleştiren yaklaşımın sahibidir.“Muhafazakârlık”; vahyin tanımladığı/onayladığı ...

AK PARTİ TECRÜBESİ SİSTEM İÇİ MÜCADELE ANLAYIŞINI BİTİRDİ! ŞİMDİ NE OLACAK? / Süleyman Uğurlu

İslâmi bir otoritenin olması gerektiği fikri, İslâm’ı temel kaynaklarından ve doğru bir şekilde okuyan her Müslüman için zihinde parlayan bir ışık gibidir. Yanan bu ışık, heyecanı tetikler ve kişiyi harekete geçirir. Kur’an ve Sünnet rehberliğinde devlete ulaşmak ...