DERGİMİZİN 80. SAYISI

Mayıs 2011

TAKDİM / Editör

بسم الله الرحمن الرحيمMAYIS AYI TAKDİM Müslümanlar, İslam’a olan güvenleri zedelendikten bu yana, sömürgeci kâfirler ve onların yerli işbirlikçileri tarafından uygulanan beşerî nizamların elinde, bir zillet çukurundan diğerine yuvarlanıp durdular. ...

TARİHÎ YALAN “DEMOKRASİ” / Hakkı Eren

Köklü Değişim ailesi olarak, ülkemizde seçim atmosferinin gündemi tamamen sardığı ve Arap dünyasında kaosun gün geçtikçe artarak şiddetlendiği bugünlerde, esasi olarak gördüğümüz bir soruna ışık tutmak istedik. Yaklaşık bir asırdır yüzümüze baka baka söylenen ...

DEMOKRASİNİN TANIMI, DOĞUŞU VE FELSEFESİ / İbrahim Er

 İnsanlık tarihi boyunca hiçbir farazî düşünce, insanları bu denli peşinden sürüklemeyi başaramamış ve insanların hayatları üzerinde bu denli büyük tesirler oluşturamamıştır. Demokrasinin insanlık tarihinin yaklaşık son iki yüz yılına damgasını vurduğu ...

DEMOKRASİ NEDEN İSLAM’DAN DEĞİLDİR / Ahmet Sadık Altınel

“Başka milletlerin kültür ve medeniyetleri ile güya gerdeğe girip, kendi varlık ve bekasını devam ettirmeye çalışan toplumlar, dallarına başkalarına ait meyveler asılmış ağaçlar gibidirler ki, hem gülünç hem de aldatıcıdırlar.” (Zbigniew Brizezinski) Tarihî ...

DEMOKRASİ ÜTOPYADIR! / Cevher Kara

Demokrasi, bugün bizlere tartışılmaz bir hakikatmiş gibi takdim ediliyor. Dokunan yanıyor, yaftalanıyor, çağdışı, barbar, mürteci ilan ediliyor. İnsanlığın geldiği son noktayı tartışmaya, eleştiriye açmak kimin haddinedir! Bu kazanımları reddetmek olacak şey değildir. ...

DEMOKRASİNİN OLAĞAN AMA TEZAT UYGULAMALARI / Hayreddin Duman

Demokrasinin ne olup olmadığına karar vermeden önce, ona neyin tezat ve aykırı olduğunu tespit etmemiz mümkün değil.Teoride demokrasi, tüm vatandaşların, yaşamlarını etkileyen kararlarda eşit söz hakkına sahip oldukları, dolayısıyla yönetime, yasamaya ve politikaya ...

DEMOKRASİ, ÜMMET’E NASIL ZERK EDİLDİ? / Haluk Özdoğan

İnsanın davranışlarına ve bir bütün olarak toplumun yaşam tarzına yön veren en önemli unsur, sahip olduğu mefhumlar/kavramlar ve bu kavramların kaynaklandığı hayat görüşüdür. Sahip olunan kavramlar, ya insanlığın çöküşünün ya da yükselişinin zeminini hazırlar. Bu ...

FARKLI PENCERELERDEN DEMOKRASİYE BAKIŞ / Fatma Nur Şahin

 Tam anlamıyla net bir tarifi yapılamayan ve herkesimin kendine göre bir tanımlama yaptığı demokrasi konusunda, geçmişten günümüze düşünürler, siyasîler, yazarlar ve âlimler çok şey söylemişlerdir. Bu sözler içerisinde menfi ve müspet görüşler yer almakta, ...

DEMOKRASİ SORUŞTURMASI / Editör

Soruşturmalıyız… Zira sordukça anlatılacak çok şey olduğu gibi, sordukça paylaşacak şeyler de ortaya çıkacaktır. Soruşturmalıyız… Yermek, tahkir etmek ve ayyuka çıkarmak için değil, aksine hata ve kusurlarımızı örtmek, birbirimize nasihatte bulunmak ve paylaşmak ...

DEMOKRASİ SORUŞTURMASI / Ahmet Kalkan

1- Demokrasi İslam’dan mıdır? Yoksa Demokrasi “Çağdaş Tağutî Bir Nizamdır” diyebilir miyiz? Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; seçim öncesinde demokrasiyle alakalı bu tür bir çalışma yapmanızı takdirle karşılıyorum. Çünkü bizim mahallenin dergileri ve ...

DEMOKRASİ SORUŞTURMASI / Rıdvan Kaya

İslam ile demokrasiyi mana ve mefhum olarak değerlendirir misiniz? Benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir?Siyasetin temel sorularından olan “kim ve nasıl yönetecek” sorusu insanlık tarihi boyunca yoğun biçimde tartışılmış ve buna ilişkin farklı cevaplar üretilmiş ya da ...

DEMOKRASİ SORUŞTURMASI / Muhammed Durmuş

12 Eylül Referandumu Türkiye’de daha önce demokrasiye mesafeli duran Müslümanları da etkilemiştir. Sizce bunun sebepleri nelerdir? Müslümanların 12 Eylül 2010 öncesinde demokrasiye mesafeli durdukları, tartışılır. Maalesef Müslümanlar ilkeli, tutarlı, vahye/Nebevî ...

DEMOKRASİ SORUŞTURMASI / Ali Öner

Demokrasi, Müslümanların sorunlarını çözebilecek bir nizam mıdır? Kavramı ele alış biçiminizle alakalıdır. Demokrasi kavramı, bugün yapılan uygulamalarla anılmaktadır. Herkes demokrasiden bahsederken, halkın içinde olduğu yönetim biçimi olarak göstermektedir. ...

DEMOKRASİ SORUŞTURMASI / Mustafa Çelik

Demokrasi, “Çağdaş Tağuti bir nizamdır” diyebilir miyiz? Açıklar mısınız?Tağut; Allah’ın hükmünü benimsemeyen, kendi hükmünü Allah’ın hükmü yerine geçiren ve geçerli kılmak için çalışan kimsedir. Bugün yeryüzünde yürürlükte olan rejimlerin hepsi, ...

DEMOKRASİ SORUŞTURMASI / Oğuz Eser

İslam ile demokrasiyi mana, mefhum ve felsefe olarak değerlendirir misiniz? Bunlar bu açılardan ayrı ise farklılıkları nelerdir?İslam’ı, yeryüzünde onlara verilen ömür süresince insanların uyacakları kuralları, kaçınacakları sınırları, kısaca hayat görüşlerini ...

DEMOKRASİ SORUŞTURMASI / Yalçın İçler

Rahman ve Rahim olan âlemlerin Rabbi Allah’a hamd, salat ve selam O’nun Rasulü Hz. Muhammed’e ehli beytine ve ashabı kiramına olsun. Rabbim onların yolunda olanlardan razı olsun, bizi de onlardan eylesin. İslam ile demokrasiyi mana ve mefhum olarak değerlendirir misiniz? ...

DEMOKRASİ SORUŞTURMASI / Ali Kaçar

Sizce demokrasi nedir? Bir Müslüman demokrasiyi benimseyebilir mi? Demokrasinin ülkeden ülkeye, hatta -neredeyse- kişiden kişiye göre değişen birçok tanımı bulunmaktadır. Bu nedenledir ki, demokrasinin 300’den fazla tanımının olduğu söylenmektedir. Yunanca bir kelime ...

DEMOKRASİ SORUŞTURMASI / Necmettin Irmak

Demokrasi İslam’dan mıdır?Bir şeyin İslam’dan olup olmamasının ölçütü bellidir. Bu da o şeyin Kur’an ve Sünnet’in içerisindeki varlığı ile ilintilidir. Buradan bakılınca hayatın içerisindeki pek çok şeye ‘İslam’dandır’ demek zorlaşır. Ancak soruyu bir ...

DEMOKRASİ SORUŞTURMASI / Hüsnü Aktaş

Demokrasi nedir?Bilindiği gibi Demokrasi terimi, Yunanca’dan dilimize geçen bir terimdir. Aynı zamanda, eski Yunan Medeniyeti’nde ortaya çıkan siyasî rejimi ifade için kullanılmıştır. Diktatörlüğü önlemeyi esas alan Atina demokrasisi, Perikles ve Thucydides döneminden sonra, ...

DEMOKRASİ SORUŞTURMASI / Hayri Kırbaşoğlu

Prof. Mehmet Hayri KIRBAŞOĞLUAnkara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim ÜyesiYemen el-İman Üniversitesi Rektörü Şeyh AbdulMecid ez-Zindanî bir basın açıklamasında ve yine el-Ezher Üniversitesi Âlimlerinden Şeyh Ömer İbni AbdulAziz Nur Mescidi’nde verdiği Cuma ...

DEMOKRASİ SORUŞTURMASI / Şahı Merdan Sarı

İslam ve Demokrasi mana, mefhum ve felsefe olarak birbirinden ayrı mıdır? Ayrı ise bu farklılıklar nelerdir? Demokrasi nedir? “Bir beşerî sistem” diyoruz. Sistem denilmese bile bir uygulama şeklidir. İslam’ın da bir uygulama şekli var. Bazı âlimler, yönetim ...

TEFSİR İSLÂM’DA ŞÛRA / Esad Mansur

وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ“İş hususunda onlara danış.” (Âl-i İmran 159)Demokrasiyi İslam’dan gösterme çabası güdenlerin kendilerine dayanak yaptıkları bu ayet, yanlış anlaşılmaktadır. Zira bu ayetin, “İslâm’da şûra ve meşveret vardır. ...