151. Sayı

TAKDİM

Batı dünyası toplumları yönlendirmek ve insanoğlunu manipüle etmek için farklı alanlarda birçok kavram ihdas etmiş ve yaptıkları bu tanımlamalarla ifsat edici ideolojisini insan ve toplumlara tatbik edebilme imkânı bularak onu hayata geçirebilmiştir. İşte bu kavram ve tanımlardan bazıları da İslâm’ı ve Müslümanları tasvir ve kategorize eden kavram ve tanımlardır. İslâmcılık, siyasal İslâm, ılımlı İslâm, radikal İslâm, İslâmizm ve post-İslâmizm vb. kavram ve tanımlar da bunlardan bazılarıdır.

Bu minvalde Köklü Değişim Dergisi olarak biz de bu dönemki sayımızda “İslâmcılık” konusunu mercek altına aldık. Yazarımız Serdar YILMAZ, “Tanımlama Sorunsalı Bağlamında İslâmcılık Nedir?” makalesinde, İslâmcılık tanımına, bu tanımlamaları yapan Batılıların kasıtlarına ve bu tanımlamalardaki tehlikeler ile doğru tanımlamaların gerekliliğine değiniyor.

“İslâmcılığın Dünden Bugüne Tarihî Kökleri” başlıklı makalesinde ise Dr. Abdurrahim ŞEN, Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren “tevhidî mücadeleyi” kasıtla ifade edilen “İslâmcılık” anlayışında, bilinçli olarak, başta Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem efendimiz olmak üzere nebevi mücadeleyi gizleme çabası olduğunu gözler önüne serdi.

Yazarımız İlyas KÖSEM, “İslâmcılık, İslâm’dan Neleri Götürdü?” başlığı altında Müslümanların İslâmi mücadelesinde “İslâmcılık” adı altında ümmete sızdırılan bazı gayri İslâmi mefhum ve algılara değindi.

İslâmcılığın Türkiye Serüveni”ni bendeniz kaleme alırken, Osman YILDIZ “Dünya’da İslâmcılık” konusunu makalesine taşıdı.

“Bu Mezar Kime Ait? İslâmcılık Öldü mü?” diye soran Abdullah İMAMOĞLU makalesinde, yaklaşık 20 yıla yakındır İslâm dünyasında süregelen “İslâmcılığın öldüğü ya da iflas ettiği” söylemlerini analiz etti.

Ayrıca bu sayımızda yazarlarımız; Ahmet SAPA “İslâm’a Zıt Fikirlerle İslâmcılık Taslamak”, Cahit TOPRAK “İslâmcılık Günümüz Dünyasına Neler Sunuyor? Hedefleri ve Projeleri Neler?”, Salih YILDIRIM “İslamcı Başarısızlıklarının Sebepleri ve Doğru Kitleleşmenin Esasları”, Aydın USALP “İslâmcılık ve Kürtler”, Mehmet AYDIN “Yeşil Sermaye ve Kapital İslâmcılığı”, Musa BAYOĞLU “Hani Söz Vermiştik?”, Yılmaz ÇELİK “Düşmanın Açtığı Kapı Onun İstediği Yola Çıkar” Haluk ÖZDOĞAN “Yerli ve Milli İslâmcılık... Türk-İslâm Sentezi Ya Da Türkleştirilmiş İslâm” başlıklı makalelerinde, İslâmcılık” ve İslâmi mücadeleyle alakalı olarak fikir dünyamızı, Müslümanları, insanları, beldelerimizi ve dünyayı ilgilendiren farklı konulara değindiler.

Yine misafir yazarımız Mehmet PAMAK “İnzal Edilmiş Müslim/Müslüman Adımızı, Üretilmiş İslâmcı Kavramı ile Değiştirmek Sapmalara Kaynaklık Etmiştir” başlıklı makalesiyle dergimize katkı verdi.

Son olarak Mahmut KAR, “Tüm Zamanların İdeal Siyasi Sitemi İslâm’dır!” başlıklı makalesinde; “Siyasal İslâm öldü” tezine karşılık başarısızlığın İslâm’a ait olmadığını ve İslâm’ın tüm sorunları çözecek zamanları kuşatan siyasi bir sistem olduğunu ortaya koydu.

Müslüman dimağların batılla mücadelesinde hakkın tarafına bir ağırlık olması endişesiyle hazırladığımız bu sayımızda, ümmete musallat edilen “İslâmcılık” mefhumunu derinlemesine ele aldık.

Umuyoruz ki bu sayımız da derdi İslâm ve Allah rızası olanların başucu kaynaklarından biri olacak…

Çaba bizden, muvaffakiyet Allah’tandır!

Köklü Değişim… Suskunluğun kırılma noktası…

Kurtuluş Sevinç

Genel Yayın Yönetmeni