83. Sayı

TAKDİM“Zenginimiz bedel verir, askerimiz fakirdendir” Bu türkü sözü, bizlere sanki bugünün vakıasını resmetmiş... Sizlerin de dikkatini ve öfkesini çekmiştir; bu memleketin doğusunda çıkan çatışmalarda katledilen gençlerin hepsi o “Anadolu” diye tabir edilen yurdum insanının çocuklarıdır. Ağlayanlar, feryad-u figan edenler hep bizim gariban halkımızın çocuklarıdır. “Kalburüstü” tabakanın, siyasetçilerin, büyük sermaye sahiplerinin çocuklarının -kimsenin başına gelmesin tabiî de- bu çatışmada ölen gençler arasında olduğunu göremezsiniz. Zira onlar “risksiz” bölgededirler; askerî gazinolarda, geri hizmette... 

Askerler -erler- açısından durum böyle maalesef, fakat bir de erlerle beraber komutanları da doğrudan ilgilendiren mevzu var ki bu mesele, terfi meselesi yani Yüksek Askerî Şura (YAŞ)… Diyarbakır-Silvan’da 13 askere yapılan saldırının ve daha önceki nice şaibeli saldırının izlerinin Türkiye’nin askerî-politik sürecine, derin yapılanmalara ve sömürgeci devletlere dek uzanan bir süreci kapsadığı muhakkak! Yani yukarda filler tepişirken, ezilen çimen oluyor maalesef… Hakkı Eren’in “Silvan Katliamının İzlerini YAŞ’ta Sürmek” başlıklı makalesin de işte tam bu “filler ve çimen” bağlamını ele alıyor. Biz de bu katliamı ve izlerini sizlerle kapaktan paylaşıyoruz. 

Gündemimizin bir diğer konusu da malumunuz olduğu üzere Ankara Valiliğince “yasaklanan” “Ortadoğu’da Neler Oluyor?” konulu konferansımız... Her ne kadar konferansımızı yapamamış olsak da orada söyleneceklerin bir kısmını sizlerin okumasına sunmak için Muhterem Hocalarımız, Ahmed Kalkan’dan “Ortadoğu Sınavında Müslümanların Sorumlulukları” ve M. Hanefi Yağmur’dan da “Suriye Sorununun Çözümünde Türkiye’nin Rolü” sunumlarını birer makale halinde Dergimize yazmalarını istedik; saolsunlar, bizleri kırmadılar. Ayrıca Ankara Valiliğinin konferansımıza yönelik hukuksuz yasaklama kararıyla birlikte diğer bazı İslamî kişi, cemaat ve derneklerine yönelik yapılan hukuksuzluklara tepkilerini dile getiren kişi ve kurumların açıklamalarını da gündem bölümümüzün ilerleyen sayfalarında okuyacaksınız. 

Ağustos ayı ile birlikte Ramazan-ı Şerif’i de karşılayacağız. Rabbimiz bu mübarek ayı hayırlara vesile kılsın ve bizleri özlediğimiz, beklediğimiz ikinci Raşidî Hilafet Devleti’ne kavuştursun. Ekrem Muakkil Hocamızın da dile getirdiği gibi “Ramazan Ayı, Müminlerin Bağışlanma Ayıdır”. Hilal meselesi gibi mühim bir meseleye ait şer’î delilleriyle ortaya konulan makalemizi beğeniyle okuyacağınızı umuyoruz. 

Seçimlerin ardından AKP yine tek başına Hükümet oldu. Amerika’nın “‘Altın Adamı’nın ‘Ustalık Dönemi’ Başladı”. Erkan Kardelen, farklı üslubuyla “Altın Adam”ın sürecini anlatıyor. Geçen (Haziran) ayın 29’unda Şehid Şeyh Said’in şehadetinin 86. Yıldönümü vesileyle Diyarbakır ve Şanlıurfa’da Dergimiz tarafından 28-29.06.2011 tarihlerinde ayrı ayrı basın açıklaması düzenlendi. Bu metni de gündem sayfaları arasında bulacaksınız. İbrahim Er, “Operasyon Hükümeti”nin seçimlerin ardından yeni Anayasa sürecini ve bu sürece eşlik eden operasyonları, “Seçimler, Anayasa Değişikliği ve Operasyonlar” başlıklı makalesinde irdeliyor. Mahmut Kar ise “Ey Şaşkınlar! Yol Bu Tarafta” diyerek bulunduğu zirveden suyun  (çözümün) nerede olduğunu gören insanın, çölde su arayanlara (çözümsüzlük içindekilere) lisan-ı hal ile seslenişini/seslenmesi gerektiğini makalesinde siyasî gündemden hareketle resmediyor. Cevher Kara “‘Sol İlahiyat’ ve Eski Bir Yanılgı” başlıklı makalesiyle, Ahmet Sadık Altınel “Amerika’nın Yeni Ortadoğu Stratejisi” başlıklı makalesiyle, Hayreddin Duman “Bayreyn Dosyası”yla gündem bölümünde olacak… 

Dergimizde yayınlanan makaleleriyle tanıdığımız Âdem Budak ile, kendisini, cezaevi ve İslamî değişim sürecini konuştuk. Samimi duygular ve derin mesajlar içeren röportajımızı ilgiyle okuyacaksınız… Fuad Hamidoğlu’nun “Gücünün Sırrını Keşfet” Tefekkür bölümü ve Esad Mansur’un “Âl-i İmran Sûresi 28. Ayet” tefsiriyle sizlere bu aylık veda ediyoruz…  

Hak sözün namusunu kirletmeden söylemek şiarıyla sizi İslam’la değişmeye ve değiştirmeye çağırıyoruz…